Nominuota Bendruomeniškiausia biblioteka
 

Metų pradžioje Lietuvos savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija paskelbė konkursą viešųjų bibliotekų ir jų filialų Metų nominacijai gauti.
Konkurse sudalyvavo ir Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka. Nominaciją „Bendruomeniškiausia biblioteka“ (iš trylikos pretendentų) pelnė L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos Ažuožerių filialas. Ši nominacija skiriama už įvairiapusišką veiklą ir iniciatyvas telkiant kaimo bendruomenę, bendradarbiavimą su kitomis joje veikiančiomis institucijomis ir organizacijomis.

Bibliotekos veikla, jos populiarumas bendruomenėje didžia dalimi priklauso nuo čia dirbančio žmogaus, jo profesionalumo, kūrybiškumo, išradingumo, iniciatyvos ir motyvacijos. Jau 30 metų Ažuožerių bibliotekoje dirba Daiva Agafanovienė. Pagrindiniai jos veiklos uždaviniai – populiarinti biblioteką gyventojų tarpe, siekti, kad knyga liktų vienu iš pagrindinių informacijos ir žmogaus kultūrinio tobulėjimo šaltinių, plėsti partnerystės ryšius.

Sėkmę lemia nuoširdus bendravimas su vietos gyventojais, seniūnija, Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriumi, Ažuožerių bendruomenės „Senjorų“ klubu, jaunimo klubu „Kolibrio sparnas“, Anykščių moterų užimtumo ir informacijos centro Ažuožerių filialu. Daiva stengiasi suburti kuriančius žmones, atskleisti jų veiklos reikšmę Ažuožerių krašto kultūriniam gyvenimui. Ji žino kokį žodį pasakyti ir mažam ir garbaus amžiaus sulaukusiam, todėl į biblioteką renkasi įvairaus amžiaus, įvairių pomėgių žmonės. Čia susirenka ne tik paskaityti, o tiesiog pabūti, pabendrauti, moterys pasidalinti kulinariniais receptais, mezgimo raštais, ar žiniomis apie gėlių auginimą, susimokėti už komunalines paslaugas. Daivai labai svarbus bendruomeniškumo jausmas, socialinė sanglauda, kultūros puoselėjimas. Ji skatina bendruomeniškumą, ji – tikra bendruomenės siela. Biblioteka tarsi vienija vietos gyventojus, vienija bendra veikla, noras domėtis, šviestis.
Ažuožerių bibliotekos bendradarbiavimo ir partnerystės ryšiai plečiasi. Jau du metus iš eilės bibliotekos lėlių teatro „Skruzdėlytės“ kolektyvas dalyvavo prekybos įmonės „Techasas“ organizuojamoje vaikystės šventėje. Eilę metų „Skruzdėlytės“ dalyvauja Aukštaitijos regiono lėlininkų šventėje „Kai prabyla lėlės“ Rokiškio Juozo Keliuočio viešojoje bibliotekoje. Vykdant projektą „Saugus visur ir visada“, pasirašyta partnerystės sutartis su Utenos apskrities vyriausiojo policijos komisariato, Anykščių rajono policijos skyriumi. Bendradarbiaujama su kitomis rajono bibliotekomis. Daivos iniciatyva pasirašytos jungtinės tarpbibliotekinės veiklos sutartys su Rokiškio rajono Laibgalių ir Antanašės bei Molėtų rajono Balninkų ir Joniškio bibliotekomis.
Kūrybiniai sumanymai, gražūs ir prasmingi darbai, nešant šviesą žmonėms, Daivos Agafanovienės aktyvumas, jos švietėjiška, kultūrinė veikla ažuožeriečių bendruomenėje, padėjo pelnyti šį garbingą apdovanojimą.

Nominacijos įteiktos balandžio 9 d. viešųjų bibliotekų asociacijos narių ataskaitinio susirinkimo metu, kuris vyko Vilniaus miesto savivaldybės centrinėje bibliotekoje.
Gražiai apie bibliotekų veiklas atsiliepė renginyje dalyvavęs Lietuvos Respublikos kultūros ministras Šarūnas Birutis, jam antrino Lietuvos Nacionalinės M. Mažvydo bibliotekos generalinis direktorius Renaldas Gudauskas. Apie partnerystės ryšius su Lietuvos bibliotekomis, Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacija kalbėjo Lietuvos savivaldybių asociacijos patarėjas švietimo ir kultūros klausimais Jonas Mickus, Aljanso „Langas į ateitį“ direktorė Loreta Križinauskienė, Lietuvos bibliotekininkų draugijos pirmininkė Alina Jaskūnienė, Apskričių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Rūta Žirgulytė.
Savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos pirmininkė Danguolė Abazoriuvienė perskaitė asociacijos veiklos ataskaitinį pranešimą. Po pasisakymų, diskusijų išrinkta nauja savivaldybių viešųjų bibliotekų asociacijos taryba.
Pertraukėlėse grojo saksofonistas Danielius Praspaliauskis

Vida Kontrimavičienė
L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
metodinio darbo organizatorė