Pavasario šėlsmas Budrių bendruomenėje

Pavasaris tik pradeda dabintis lazdynų baltalksnių žirginiais, miškų paklotėse atsargiai žvalgosi mėlynakės žibuoklės – pabudo pirmieji pavasario ženklai. Gal pirma vieversio giesmė, o gal gervių trimitai Budrių bendruomenę įsuko į darbų šėlsmą. Pirmas pasirengimas – Kaziuko mugė, kuri vyko Kavarsko kultūros namuose kovo 7 dieną. Nuvykome netuščiomis, ant bendruomenės stalų puikavosi įvairūs pyragai, riestainiai. Niekur nematytomis etiketėmis pasipuošęs budrumo sviestas slėpėsi taip vadinamoje „muštaukėje“, o šviežias pienas vadinosi „Tikros kaimiškos karvės – šviežias kaimiškas pienas“. Dar matėsi ir „Saldusis Kazio medus“. Pabuvę seniūnijos sostinėje Kavarske ir viską pardavę, bendruomeniečiai kibo į darbus ruoštis kovo 11-osios šventei, bet prieš ateinančią šventę, kovo 8-ąją, Budrių kaimo gyventojas Dainius Dilys netikėtai sugalvojo pradžiuginti visas dviejų kaimų moteris. Nupirkęs 50 tulpių į kiekvieną kiemą suko ir visas trobose sutiktas moteris sveikino... Tik kilo šiokių tokių niuansų, kovo 8-oji buvo sekmadienis ir kaimuose buvo viešnių, tad negi paliksi į svečius ponią ar panelę atvykusias be tulpės. Išdalino Dainius visas tulpes, pritrūko, važiavo papildomai pirkti.

Dabar apie naują kultūros židinį – biblioteką. O joje labai smagu ir judesio netrūksta, vaikai po pamokų į biblioteką ateina kiekvieną dieną ir džiaugiasi, kad yra tokia vieta kur galima bendrauti, skaityti ir kurti. Mėnesio bėgyje jau užsiregistravo 42 skaitytojai, o pačių aktyviausių mokinukų – 14. Tai jiems ir buvo pavesta rengti kovo 11-osios šventę. Kadangi paukščių diena buvo perkelta į kovo 11 d., jaunimas nutarė iškarpyti 25 geltonus, žalius ir raudonus paukščiukus. Didžiosios darbo iniciatorės buvo Gabija ir Gabrielė Dilytės. Paruoštus spalvotus paukštelius, kaip ir kiekvienais metais, buvo nutarta pakabinti ant bendruomenės kiemelyje augančių krūmų ir medžių šakelių.

Kovo 11 d. išaušo labai graži ir saulėta. Bendruomenės jaunimas nutarė sudalyvauti šventiniame bėgime, kuris vyko Kavarsko miestelyje, o sekėsi jiems labai gerai. Iš gausaus būrio bėgikų 2,5 km. distancijoje antras atbėgo Gytis Galinis, o ketvirtas finišavo Dominykas Gudėnas. Vakarėjant prie bendruomenės namų gausiai rinkosi šventės dalyviai. Pradžioje visi dalyvavo keisčiausio avangardinio inkilo rinkimuose, o jų čia buvo pateikta net 9, tačiau šiais metais medžiagos ir formos buvo gana keistos, todėl rinkimai vyko gana azartiškai diskutuojant, kaip tokiuose inkiluose gyvens paukščiai. Varnėnai tikriausiai gyvens – užtikrino šventės svečias, rajono meras Sigutis Obelevičius. Diskusijos apie gamtą renginyje tiesiog kunkuliavo, o Kavarsko seniūnijos seniūnas Algirdas Gansiniauskas su žmona Genute džiaugėsi pakliuvę į rimtą gamtos pažinimo pamoką. Rinkimų rezultatai parodė, kad 3 vietą laimėjo inkilas „Zylės pienininkės inkilas“ – autorius Valentinas Gudėnas. Antroji vieta atiteko Dainiui Diliui ir jo inkilui: “Zylių užuovėja“. Rinkimuose pirmoji vieta atiteko inkilui pavadinimu: „Saugi teritorija“ - autorius Raimondas Sunklodas. Išrinkus keisčiausius inkilus visi stojo į proto mūšį „Ar pažįsti Lietuvos paukščius?“. Kova čia vyko draugiška, pasitariant ar net stebintis, kad Lietuvoje tokių nuostabių paukščių esama... Dalyvių čia buvo daug, sunkiai į bendruomenės salę tilpo. Šventinis vakaras baigėsi „kiaušinienės baliumi“. Čia bendruomenės jaunimas vadovaujamas vakaro šeimininkės Gražinos Galinienės pjaustė lašinukus ir kepė kvapnią kaimišką kiaušinienę.

Nuostabu kai švęsdami valstybinę 25 metų Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo šventę randame naujų galimybių sustiprinti mūsų tautiškumą ir bendruomeniškumą.
 

Valentinas GUDĖNAS