Duris atvėrė Budrių kaimo biblioteka


Smagi šeštadienio popietė Budrių bendruomenės namuose. Gausiai susirinko čia vietos gyventojai ne Valentino dienos švęsti... Čia vyko bibliotekos atidarymo šventė.

Į prasmingą šventę atvyko rajono vadovai, Seimo nariai, Kavarsko seniūnijos seniūnas. Atidaromą biblioteką pašventino Kavarsko parapijos klebonas Norbertas Martinkus.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka pasidžiaugė rajono Tarybos sprendimu įsteigti Viešosios bibliotekos Budrių filialą.

Kaime viešųjų institucijų tinklas stipriai susiaurėjo, o kai kur ir visai sunyko. Džiugu, kad per pastaruosius keliolika metų (kai 2001 m. buvo uždaryta vienuolika bibliotekų kaime), nebuvo panaikinta nė viena biblioteka. Dabar bibliotekos atkuriamos: 2008 m. buvo įsteigtas Piktagalio filialas, 2009 m. – filialas Svirnų II kaime, o štai 2015 m. sausio 29 d. rajono Tarybos sprendimu Nr. 1- TS - 14 įsteigta Budrių biblioteka.

Bibliotekų tinklo atkūrimas retas reiškinys mūsų šalyje. Tai atspindi rajono vadovų teigiamą požiūrį į kultūrą, suvokimą, jog knyga turėtų būti kuo arčiau žmogaus. Biblioteka – viena iš socialinių institucijų, sudarančių galimybes asmenybei tobulėti, padeda žmonėms integruotis į visuomenę, mažina socialinę atskirtį.

Simbolinę juostelę perkirpti buvo pakviesti Anykščių rajono vicemeras Donatas Krikštaponis ir Budrių bendruomenės aktyvistas, bibliotekos įkūrimo idėjos autorius Juozas Radzevičius, o ant durų bylojo užrašas:
Aš esu biblioteka.
Aš nesu nei sienos, nei lentynos,
Net ne knygos sustatytos eilėmis.
Aš esu pasaulio išmintis.
Aš esu atviros durys.
Įženk!

Pagrindinis bibliotekos knygų fondas sukomplektuotas iš Viešosios bibliotekos rezervų. Nemažą knygų kiekį bibliotekai padovanojo vietos gyventojai. Knygas dovanojo ir šventės svečiai. Bene didžiausią kiekį knygų atvežė ir padovanojo Lietuvos edukologijos universiteto Sporto ir sveikatos fakulteto dekanas, profesorius Audronius Vilkas.

Vyresniuoju bibliotekininku priimtas dirbti Valentinas Gudėnas kupinas ryžto, puikių idėjų užtikrina, kad biblioteka bus ta vieta, kur gyventojai galės ne tik skaityti, ieškoti informacijos, bet ir bendrauti, keistis nuomonėmis, ieškoti bendrų interesų. Kiekvienas bendruomenės narys čia ras nišą saviraiškai. Prasmingai, turiningai laisvalaikį leisti, žinias gilinti bus kviečiami ir mažieji krašto gyventojai.
Šventės dalyviams ir svečiams parengta turininga programa, koncertas. O renginiui baigiantis į dangų pakilo dangaus žibintas, skelbiantis žinią apie bibliotekos atidarymą.

Vida Kontrimavičienė
Viešosios bibliotekos metodinio darbo organizatorė

Nuotraukos Daivos Agafanovienės