Skaitytojų perskaitytos knygos randa naujus namus Ažuožerių bibliotekoje


Rima Pužienė yra nuolatinė bibliotekos skaitytoja. Kas kartą užsukdama pasikeisti knygų, ji ateina ir su savo asmeninėmis perskaitytomis knygomis. Ir sausio 30 d. ji atėjo ne tuščiomis, bibliotekai padovanojo nemažą glėbį naujų knygų. Ažuožerių bibliotekos knygų fonde naujus namus rado daugiau nei 100 jos atneštų ir padovanotų asmeninės bibliotekos knygų.

Ažuožerių bibliotekos skaitytojų vardu dėkoju ažuožerietei Rimai Pužienei, už padovanotas naujas knygas bibliotekai.

Vyr. bibliotekininkė Daiva Agafanovienė