Išvykos ir susitikimai

Birželio 12 d. Ažuožerių bibliotekos projekto „Sveikatos želmenėliai“ dėka buvo surengtas susitikimas su Balninkų bendruomenės senjorų sveikos gyvensenos propaguotojais, aplankant Molėtų krašto įžymiąsias ir istorines vietas: Janonių Šv. Mergelės pasirodymo vietą, Alantos dvaro muziejų – galeriją (Alanta), Molėtų krašto muziejų (Molėtai), astronomijos observatoriją ir Lietuvos etnokosmologijos muziejų (Kulionių km.), stiklo muziejų ir paveikslų galeriją (Balninkai).