Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų…

„Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo sušildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais“. (Justinas Marcinkevičius)

Praėjusį sekmadienį į Naujųjų Elmininkų bendruomenės namus rinkosi knygų mylėtojai ir svečiai. Čia vyko Elmininkų bibliotekos 60-ties metų jubiliejinė šventė „Biblioteka – vienas pasaulis, daug istorijų“. Renginio pradžioje visi klausėsi Naujųjų Elmininkų bendruomenės saviveiklininkų kolektyvo giedamos vyskupo A. Baranausko giesmės „Giedu giesmelų“ anykštėnų tarme. Bibliotekininkė Diana Šermukšnienė pristatė bibliotekos istoriją ir veiklą, kurioje atsispindi įvairių laikotarpių kultūros židinio gyvenimo spalvos.

– Visais laikais knyga švietė, mokė, kėlė, žadino, skatino. Be knygos mes neįsivaizduojame pažangos, be knygos niūrus ir liūdnas būtų mūsų gyvenimas. Knygai, kaip ir žmogui, reikia dėmesio, pagarbos, o didžiausią pagarbą parodome knygai ją skaitydami. Daugelis iš mūsų perka knygas, turime sukaupę savo biblioteką. Tačiau nei vienas žmogus negali turėti visų knygų, todėl mes kreipiamės į biblioteką. Tai tokia vieta, kur saugomos įvairių sričių ir įvairių rašytojų knygos. Čia lyg ta vieta, kur sukaupta viso pasaulio išmintis, patirtis ir protas. Bibliotekoje kiekvienas gali rasti sau tinkamą knygą. Kaimo žmogui tai bene svarbiausia vieta, kurioje jis gali rasti atsakymus į jam iškilusius klausimus, kreiptis patarimo ar dalintis savo patirtimi su kitais. Dvasinius žmogaus poreikius gali patenkinti tik biblioteka. Čia vyksta literatūrinės popietės, renginiai vaikams ir suaugusiems, įvairūs konkursai, kurie skatina kuo daugiau skaityti ir pažinti pasaulį. Šiuo metu biblioteka turi tris šimtus skaitytojų. Nuoširdžiai dėkoju visiems bibliotekos lankytojams. Ačiū, kad esate, kad skaitote, kad savo dovanomis turtinate mūsų biblioteką, – jau 26-erius metus bibliotekininke dirbanti D. Šermukšnienė šiuos sveikinimo žodžius tardama, padėkos raštais apdovanojo aktyviausius bibliotekos skaitytojus ir ragino tapti Elmininkų bibliotekos lankytojais kuo daugiau narių.

Sveikinimo žodžius tarė Seimo narys Ričardas Sargūnas, seniūnas Eugenijus Pajarskas, Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos direktorius Romas Kutka ir kolegės, Ažuožerių, Burbiškio, Rubikių, Leliūnų bibliotekų filialų darbuotojos bei draugės.

– Kiekvienas biblioteką atranda savaip. Bibliotekoje atsiveria knygų, žinių, informacijos ir kultūros pasaulis. Biblioteka įkvepia bendrauti, ieškoti, kurti. Nuoširdžiai dėkoju Elmininkų bibliotekininkei Dianai už entuziazmą ir iniciatyvą darbe. Linkiu gausaus būrio skaitytojų ir lankytojų. Tikiu, jog tarp dvidešimt trijų filialų trečiąją poziciją užimanti biblioteka nuolat išliks tik geru pavyzdžiu mums visiems, – kalbėjo R. Kutka.

O koks gi jubiliejus be dovanų? Gėlės, knygos, muzikinis centras, saldžios staigmenos, įvairūs buitiniai reikmenys – tai dovanos, kurios palengvins bibliotekos ir bibliotekininkės dalią.

Šventės metu skambėjo muzikiniai sveikinimai, kuriuos dovanojo Naujųjų Elmininkų bendruomenės moterų ansamblis ir nariai. Netrūko ir siurprizų. Bendruomenės nariai bibliotekininkei įteikė veltinius, kad šaltą žiemą nesušaltų bibliotekoje ir pasirūpintų lankytojais, padovanojo dažų ištryptoms grindims atnaujinti.

Saldžiausia šventinė dovana – tai 60-ties metų jubiliejumi pažymėta knyga-tortas. Susirinkusieji sugiedojo „Ilgiausių metų“ ir kėlė simbolines šampano taures.

Tarsi atgaiva visiems tapo poezijos valandėlė „Širdies keliu“, kurios metu savo kūrybą pristatė literatė Laima Petronienė. Kiekvieno širdį ir sielą palietė eilėmis apdainuotas meilės, ilgesio ir grožio kupinas mūsų pačių gyvenimas. Renginio metu norintieji galėjo įsigyti poezijos knygelių su autorės autografu.

Ramunė ŠALTENIENĖ

Nuotraukos Ramunės Bražiūnienės ir Ligitos Matulienės