Dovana - knygos bibliotekai
 

Ažuožerių bibliotekos skaitytojų vardu dėkoju ažuožeriečiams Irmai ir Vitalijui Norvilaičiams, dabar gyvenantiems Norvegijoje,  už bibliotekai padovanotas knygas.

Ažuožerių bibliotekos vyr.  bibliotekininkė Daiva Agafanovienė