Darbo užmokestis

Patalpų nuoma

SKELBIAMAS PATALPŲ NUOMOS VIEŠAS KONKURSAS

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešoji biblioteka (toliau Biblioteka), vadovaudamasi Anykščių rajono savivaldybės tarybos 2020 m. vasario 27 d. sprendimu Nr. 1-TS-72 „Dėl pastato Paupio g. 10, Anykščių m., nuomos“, skelbia patalpų, esančių Bibliotekos filialo Istorijų dvarelis pastate Paupio g. 10, Anykščių m., viešąjį nuomos konkursą.
Plačiau


--- --- --- --- ---

 

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos valdomos patalpos išnuomojamos Anykščių rajono savivaldybės tarybos sprendimu patvirtintu  „Anykščių rajono savivaldybės materialiojo turto viešojo nuomos konkurso ir nuomos ne konkurso būdu organizavimo tvarkos aprašu“

--- --- --- --- ---

Teisinė informacija gyventojams  Teisės aktų gidas
  INFOLEX
 
(Koronavirusas Infolex Teisės aktuose. Susisteminta informacija)

 

 

 

  

TEISĖS AKTŲ GIDAS

-------------------- ---------------------- ----------------------------
TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-05-25 Nr. 22

     Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba paaiškino:
     Kaip reikėtų registruoti apskaitoje subsidiją mikroįmonėms, skirtą apyvartinėms lėšoms?
     Kaip teisingai registruoti apskaitoje gautą subsidiją už darbuotojų prastovas?
Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos pranešimas
AVNT svetainėje papildyta DUK apskaitos tema dėl valstybės teikiamų subsidijų, skirtų koronaviruso (COVID-19) sukeltoms neigiamoms pasekmėms mažinti, apskaitos
(2020-05-22)

Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad gyventojai, 2019 m. pardavę nekilnojamąjį turtą, neišlaikytą nuosavybėje 10 metų, ar transporto priemonę, nepraėjus 3 metams nuo jos įsigijimo, turi pateikti pajamų deklaracijas
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Pajamų deklaravimas: ką pravartu žinoti pardavus nekilnojamą turtą bei automobilį
(2020-05-21)

     Paskelbus apie dalinio nuomos mokesčio labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms priemonę, VĮ Registrų centras kiekvieną dieną sulaukia šimtų prašymų įregistruoti nuomos sutartis. Deja, tačiau nemaža dalis šių prašymų atmetama dėl nustatytų trūkumų
     VĮ Registrų centras informuoja apie dažniausias prašymų atmetimo priežastis
VĮ Registrų centro pranešimas
Nuomos sutarčių registravimas: kaip išvengti dažniausiai pasitaikančių klaidų
(2020-05-22)

     Atnaujinti reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1118 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-1239, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10877, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Atnaujintos darbo organizavimo valstybės ir savivaldybių įstaigose ir jų valdomose įmonėse sąlygos
(2020-05-22)

     Patvirtinti reikalavimai bendrojo ugdymo organizavimui, mokinių konsultacijų vykdymui ir švietimo pagalbos teikimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl bendrojo ugdymo organizavimo, mokinių konsultacijų vykdymo ir švietimo pagalbos teikimo būtinų sąlygų
(2020-05-21 Nr. V-1245, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10880, įsigalioja 2020-05-25)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Rengiamasi grįžimui į mokyklas: paskelbti reikalavimai dėl ugdymo organizavimo įstaigose
(2020-05-22)

Patvirtinti reikalavimai aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukštojo mokslo studijų, profesinio mokymo ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo vykdymo būtinų sąlygų
(2020-05-21 Nr. V-1246, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10881, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Patvirtinti reikalavimai aukštojo mokslo studijoms, profesiniam mokymui ir neformaliojo suaugusiųjų švietimo veikloms
(2020-05-22)

     Atnaujinti reikalavimai archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-1241, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10879, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Keičiasi sąlygos apsilankymams muziejuose, bibliotekose ir archyvuose
(2020-05-22)

     Atnaujinti reikalavimai renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1153 „Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-21 Nr. V-1240, TAR, 2020-05-22, kodas 2020-10878, įsigalioja 2020-05-23)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Nuo gegužės 30 dienos įsigalios švelnesni apribojimai renginiams
(2020-05-22)

     Patvirtinti reikalavimai aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl aukšto meistriškumo sporto varžybų organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-19 Nr. V-1218, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10635, įsigalioja 2020-05-30)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Patvirtintos sąlygos aukšto meistriškumo sporto varžyboms
(2020-05-20)

     Patvirtintas Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašas
     2020-06-01 įsigalioja Švietimo įstatymo nuostata, įtvirtinanti galimybę vaikui, nepriklausomai nuo jokių papildomų sąlygų, mokytis savarankiškai, t.y. ugdytis šeimoje, nelankant mokyklos kasdien
„Gido“ paaiškinimas
Dėl Ugdymosi šeimoje įgyvendinimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-20 Nr. 504, TAR 2020-05-21, kodas 2020-10781, įsigalioja 2020-06-01)

     Pakeistas Išmokų vaikams įstatymas
     Šeimoms, praradusioms pajamas per karantiną, sudaryta galimybė gauti didesnius vaiko pinigus
Seimo pranešimas
Šeimoms, praradusioms pajamas per karantiną, sudaryta galimybė gauti didesnius vaiko pinigus
(2020-05-07)

Įstatymas
Lietuvos Respublikos išmokų vaikams įstatymo Nr. I-621 17 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2884, TAR, 2020-05-21, kodas 2020-10785, įsigalioja 2020-05-22)

     Pakeistas Piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymas
     Sudarytos palankesnės sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą
Seimo pranešimas
Seimas sudarė palankesnes sąlygas nepasiturintiems gyventojams gauti piniginę socialinę paramą
(2020-05-07)

Įstatymas
Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo Nr. IX-1675 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 17, 21 ir 23 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2883, TAR, 2020-05-20, kodas 2020-10665, įsigalioja 2020-05-21)-------------------- ---------------------- ----------------------------

TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-05-21 Nr. 21-2

     Karantino sąlygos liko nepakeistos
     Vyriausybė nusprendė šią savaitę karantino sąlygų nešvelninti ir nekeisti 2020-03-14 nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
     Pakeistas Užimtumo įstatymas
     Patvirtintos pagalbos ir paramos priemonės po karantino
„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XII-2470 5-1, 20, 25, 35, 37, 38, 41, 42, 43, 44, 47, 55 straipsnių pakeitimo ir Įstatymo papildymo 48-1 straipsniu įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2882, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10371, įsigalioja 2020-05-15)

     Priimtas Vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymas
     Vienkartinės išmokos dydis yra 200 eurų
     Vienkartinė išmoka išmokama 2020 m. rugpjūčio mėnesį, nereikalaujant asmenų prašymų
     Vienkartinę išmoką gaus asmenys, kuriems yra paskirtos (ar bus paskirtos iki 2020-12-31) socialinio draudimo senatvės ir kitų rūšių pensijos ar šalpos išmokos
Lietuvos Respublikos vienkartinės išmokos socialinio draudimo pensijų ir šalpos išmokų gavėjams įstatymas
(2020-05-07 Nr. XIII-2886, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10375, įsigalioja 2020-05-15)

     Valstybės pagalba transporto sektoriaus įmonėms
Ekonomikos ministerijos pranešimas
Valstybės kompensacijos – ir už vilkikų paskolų ir finansinės nuomos palūkanas
(2020-05-15)

INVEGOS pranešimas
INVEGA atsako transporto sektoriaus įmonėms į klausimą, kokią pagalbą jos gali gauti
(2020-05-15)

     INVEGA informuoja, kad priemonė „Palūkanų kompensavimas“ tapo prieinama dar platesniam nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių ir verslininkų ratui
INVEGOS pranešimas
INVEGA palūkanų kompensavimas prieinamas dar platesniam nuo COVID-19 nukentėjusių įmonių ir verslininkų ratui
(2020-05-15)

     Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja apie numatytą pagalbą turizmo sektoriui bei turizmo skatinimo priemonių planą
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Atvykstamajam ir vietiniam turizmui skatinti numatyta 15 mln. eurų
(2020-05-15)

     Siekiant padėti vidutinėms ir didelėms įmonėms, steigiamas Pagalbos verslui fondas. Pagrindinis jo tikslas – padėti atsigauti pandemijos paveiktai ekonomikai
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Gelbėti ekonomikai kuriamas Pagalbos verslui fondas
(2020-05-13)

     Pateiktos formulės, kaip skaičiuojama subsidija darbo užmokesčiui
Užimtumo tarnybos direktoriaus įsakymas
Dėl Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymo Nr. V-388 „Dėl Aktyvios darbo rinkos politikos priemonių taikymo darbdaviams tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-159, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10253, įsigalioja 2020-05-14)

     Pakeistas Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko 2020-03-26 įsakymas Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“
Valstybinės mokesčių inspekcijos viršininko įsakymas
Dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2020 m. kovo 26 d. įsakymo Nr. VA-27 „Dėl pagalbos priemonių mokesčių mokėtojams, paveiktiems koronaviruso (COVID-19) sukeltų neigiamų pasekmių“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. VA-37, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10443, įsigalioja 2020-05-16)

     VĮ Registrų centras pateikė dažniausiai pasitaikančius klausimus ir atsakymus dėl finansinių ataskaitų teikimo

VĮ Registrų centro pranešimas
Finansinių ataskaitų teikimas: dažniausiai pasitaikantys klausimai ir atsakymai
(2020-05-18)

     Pakeisti reikalavimai prekybos ir paslaugų teikimo vietoms
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-19 Nr. V-1215, TAR, 2020-05-19, kodas 2020-10622, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Užtikrinamos saugumo priemonės prekybos vietų darbuotojams
(2020-05-20)

    Pakeisti reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 13 d. sprendimo Nr. V-1141 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms“ pakeitimo“
(2020-05-18 Nr. V-1195, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10552, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Viduje veikiančios kavinės galės neriboti srautų, bet bus privalu išlaikyti atstumus
(2020-05-18)

    Pakeisti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 14 d. sprendimo Nr. V-1162 „Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-18 Nr. V-1194, TAR, 2020-05-18, kodas 2020-10553, įsigalioja 2020-05-19)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Būreliuose, edukaciniuose užsiėmimuose galės dalyvauti didesnės vaikų grupės
(2020-05-18)

     Kiti Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimai
Leistiną kultūros renginių dalyvių skaičių numatoma didinti palaipsniui
(2020-05-20)

Pateiktos rekomendacijos mokykloms dėl paskutinio skambučio šventės
(2020-05-19)

Parengtos rekomendacijos, kaip saugiai organizuoti vaikų stovyklas
(2020-05-19)

Parengtos rekomendacijos apgyvendinimo paslaugų teikėjams
(2020-05-18)

Parengtos rekomendacijos, kaip saugiai vykdyti filmavimo darbus
(2020-05-18)

Parengtos rekomendacijos maldos namams
(2020-05-18)

     Valstybinė darbo inspekcija primena, ką reikėtų žinoti dėl kasmetinių atostogų suteikimą po prastovos
Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
Svarbu žinoti – kasmetinės atostogos po prastovos
(2020-05-18)

Teisės aktų pakeitimai pagal temas:

COVID-19 KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONĖS

DARBAS

VALSTYBINIS SOCIALINIS DRAUDIMAS

Visi šios savaitės valstybės institucijų teisės aktai:

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 21


-------------------- ---------------------- ----------------------------

TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-05-18 Nr. 21


     Švietimo, mokslo ir sporto ministerija informuoja, kad švelninant karantiną, į mokyklas palaipsniui bus leidžiama sugrįžti mokiniams. Galutinį sprendimą, ar mokyklos dirbs nuotoliniu, ar įprastu būdu, priims savivaldybės ir mokyklų vadovai
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimas
Ar mokyklos toliau dirbs nuotoliniu, ar įprastu būdu, leista apsispręsti mokyklų vadovams
(2020-05-14)

     Pakeisti reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui
     Buvęs privalomasis 2.7.6 papunkčio reikalavimas pakeistas į švelnesnio pobūdžio nuostatą – rekomendaciją, kad ugdymo paslaugų teikimo vietoje tiesiogiai su vaikais nedirbtų darbuotojai, priklausantys rizikos grupei (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenys ir (arba) sergantys lėtinėmis ligomis)
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 11 d. sprendimo Nr. V-1116 „Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1143, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10320, įsigalioja 2020-05-14)

     Kultūros ministerija pateikė pagalbos priemonių sąrašą kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 viruso protrūkio
Kultūros ministerijos pranešimas
Aktuali informacija kultūros sektoriui, nukentėjusiam nuo COVID-19 viruso protrūkio
(2020-05-14)

     Nauja reikalavimų viešojo maitinimo įstaigoms redakcija nuo 2020-05-18
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms
(2020-05-13 Nr. V-1141, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10318, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Viduje veikiančios kavinės, restoranai, barai turės paisyti nustatytų saugumo reikalavimų
(2020-05-14)

     Nauja reikalavimų grožio paslaugų teikimo vietoms redakcija nuo 2020-05-18
     Parengtos rekomendacijos, kaip užtikrinti grožio paslaugų teikėjų ir klientų apsaugą
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-11 Nr. V-1117, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10214, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Parengtos rekomendacijos, kaip užtikrinti grožio paslaugų teikėjų ir klientų apsaugą
(2020-05-15)

     Pakeisti reikalavimai laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-970 „Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1152, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10324, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Švelnėja reikalavimai visiems laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje
(2020-05-14)

     Patvirtinti reikalavimai renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl renginių, kuriuose dalyvauja ne daugiau nei 30 dalyvių, lankymo būtinų sąlygų
(2020-05-13 Nr. V-1153, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10325, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Dalyvauti renginiuose – tik su veido apsaugos priemonėmis
(2020-05-14)

     Pakeisti reikalavimai pažintinių ir mokomųjų takų, apžvalgos bokštų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-972 „Dėl pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1154, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10326, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Švelnėja reikalavimai atvirose erdvėse įsikūrusiems lankytojų traukos objektams
(2020-05-14)

     Patvirtinti reikalavimai neformaliojo vaikų švietimo organizavimui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl neformaliojo vaikų švietimo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-14 Nr. V-1162, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10404, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Nuo pirmadienio vaikai vėl gali grįžti į būrelius, edukacinius užsiėmimus
(2020-05-15)

     Patvirtinti reikalavimai individualių sporto veiklų, fizinio aktyvumo pratybų ir aukšto meistriškumo sporto pratybų metu
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-973 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose“ pakeitimo
(2020-05-14 Nr. V-1166, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10407, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Nustatyti reikalavimai sporto treniruočių organizavimui
(2020-05-15)

     Nauja reikalavimų socialinės globos įstaigoms redakcija nuo 2020-05-18
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-05-15 Nr. V-1183, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10485, įsigalioja 2020-05-18)

     Patvirtinti reikalavimai nestacionarioms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniams vaikų globos namams
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių nestacionariose socialinių paslaugų įstaigose, šeimynose, grupinio gyvenimo ir bendruomeniniuose vaikų globos namuose
(2020-05-13 Nr. V-1142, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10319, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Parengti reikalavimai dienos ir užimtumo centrų veiklos organizavimui
(2020-05-14)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Parengti reikalavimai laikino gyvenimo, grupinio gyvenimo, bendruomeninių vaikų globos namų, šeimynų veiklos organizavimui
(2020-05-14)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Specialiųjų poreikių turinčius mažuosius ugdančios įstaigos turi tinkamai pasiruošti
(2020-05-15)

     Patvirtinti reikalavimai, privalomi teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės teikiant socialines paslaugas asmens namuose ir organizuojant socialinės integracijos priemonių neįgaliesiems teikimą namuose, karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu
(2020-05-15 Nr. V-1189, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10503, įsigalioja 2020-05-18)

     Pakeisti reikalavimai archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-974 „Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1150, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10322, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Švelninamos apsilankymų muziejuose, bibliotekose ir archyvuose sąlygos
(2020-05-14)

     Pakeisti reikalavimai plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. gegužės 6 d. sprendimo Nr. V-1084 „Dėl reikalavimų plukdymui mažaisiais, pramoginiais, sportiniais, asmeniniais, tradiciniais laivais ir kitais plūduriuojančiais įrenginiais ar priemonėmis“ pakeitimo
(2020-05-13 Nr. V-1155, TAR, 2020-05-14, kodas 2020-10327, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Švelninami reikalavimai dėl keleivių plukdymo laivais
(2020-05-14)

     Patvirtinti reikalavimai lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonams
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl lošimo namų (kazino) ir lošimo automatų salonų veiklos
(2020-05-14 Nr. V-1165, TAR, 2020-05-15, kodas 2020-10402, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Nustatyta, kokiomis sąlygomis galės veikti kazino ir lošimo automatų salonai
(2020-05-15)

     Kiti Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimai
Švelninamos apsilankymų prie vandens telkinių sąlygos
(2020-05-15)

Karantino metu ir 3 mėnesius po jo nebus reikalavimo turėti galiojantį Mokinio sveikatos pažymėjimą
(2020-05-15)

Rekomendacijos darbdaviams, kai medikai dirba keliose gydymo įstaigose
(2020-05-14)

     Ekonomikos ir inovacijų ministerija patvirtino priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašą
Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Palūkanų kompensavimas smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams“ sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-05-13 Nr. 4-306, TAR, 2020-05-13, kodas 2020-10183, įsigalioja 2020-05-14)

     Aktualu negalią turintiems asmenims
     Socialinės apsaugos ir darbo ministerija paaiškino, kad visi sprendimai dėl neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių galios dar 3 mėnesius po karantino pabaigos
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Visi sprendimai dėl neįgalumo, darbingumo ir specialiųjų poreikių galios dar 3 mėnesius po karantino pabaigos
(2020-05-13)

     Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja apie subsidijų mikroįmonėms teikimo sąlygas
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
VMI jau pakvietė 22 tūkst. mikroįmonių teikti paraiškas subsidijoms
(2020-05-14)

     Valstybinė darbo inspekcija patarė, kaip pasiruošti darbuotojų grįžimui į darbą po karantino
Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
VDI pataria, kaip pasiruošti darbuotojų grįžimui į darbą po karantino
(2020-05-14)


-------------------- ---------------------- ----------------------------

TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-05-14 Nr. 20-2

     Nuo 2020 m. gegužės 14, 15, 18, 25 ir 30 d. toliau švelninamos karantino sąlygos
     Nuo 2020-05-14 veido apsaugos priemonės daugumoje atvirų erdvių tampa neprivalomos. Nustatyta, kad vyresniems nei 6-erių metų asmenims jos privalomos tik šiose atvirose erdvėse: turgavietėse ir kitose viešose prekybos vietose, renginiuose, ekskursijose, viešojo transporto įlaipinimo vietose. Taip pat jos išlieka privalomos viešose uždarose erdvėse, išskyrus valgant ir geriant viešojo maitinimo įstaigose bei sportuojant
Vyriausybės pranešimas
Karantinui tęsiantis, jo sąlygos ir toliau švelnėja
(2020-05-13)

     Subsidijos mikroįmonėms
     Šią subsidiją galima gauti tik sulaukus Valstybinės mokesčių inspekcijos kvietimo
     VMI kvietimus atsiųs labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms, įtrauktoms į VMĮ sąrašą ir atitinkančioms nustatytus kriterijus (iki 9 darbuotojų, sumokėtas GPM už 2019 metus, įmonė nėra bankrutuojanti, restruktūrizuojama ar likviduojama)
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Iki devynių darbuotojų turinčios įmonės galės gauti subsidiją
(2020-05-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
VMI kvietimas teikti paraišką subsidijai dalį mikroįmonių pasieks jau šiandien
(2020-05-12)

Vyriausybės nutarimas
Dėl Ekonomikos skatinimo ir koronaviruso (COVID-19) plitimo sukeltų pasekmių mažinimo priemonių plano lėšų priemonės „Subsidijos mikroįmonėms“ paskirstymo ir naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo
(2020-05-11 Nr. 474, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10140, įsigalioja 2020-05-13)

     Priimtas Lietuvos Respublikos dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paskelbto karantino sukeltų pasekmių poveikio vartojimo sutarčių dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo vykdymui įstatymas
     Nustatyta neįvykusių renginių bilietų kompensavimo tvarka
Lietuvos Respublikos dėl COVID-19 (koronaviruso infekcijos) paskelbto karantino sukeltų pasekmių poveikio vartojimo sutarčių dėl renginių organizavimo paslaugų teikimo vykdymui įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2876, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10169, įsigalioja 2020-05-13)

Seimo pranešimas
Seimas apsisprendė atidėtų renginių bilietų klausimu
(2020-04-30)

Numatytos pagalbos priemonės turizmo sektoriui
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Pristatytos priemonės turizmo sektoriaus likvidumui užtikrinti ir veiklai skatinti
(2020-05-06)

     Pradeda veikti pagalbos priemonių verslui linija – trumpasis numeris 1824
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Pradeda veikti pagalbos priemonių verslui linija – trumpasis numeris 1824
(2020-05-07)

     Patvirtinti reikalavimai valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms
     Rekomenduojama ir privačiajam sektoriui vadovautis šiais reikalavimais
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių valstybės ir savivaldybių institucijų, įstaigų, valstybės ir savivaldybių valdomų įmonių darbo vietoms
(2020-05-11 Nr. V-1118, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10111, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Nustatytos darbo organizavimo valstybės ir savivaldybių įstaigose ir jų valdomose įmonėse sąlygos
(2020-05-12)

     Patvirtinti reikalavimai ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimui
     Rekomenduojama vaiką ugdyti namuose šiais atvejais:
– kai vaikas serga nurodytomis lėtinėmis ligomis;
– kai vaikas gyvena kartu su asmenimis, priskirtinais rizikos grupėms (vyresnio nei 60 m. amžiaus asmenimis ir (arba) sergančiais nurodytomis lėtinėmis ligomis.
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų
(2020-05-11 Nr. V-1116, TAR, 2020-05-12, kodas 2020-10110, įsigalioja 2020-05-18)

Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Nustatyta, kaip turės dirbti nuo pirmadienio duris atversiančios mažųjų ugdymo grupės
(2020-05-12)

     Kiti Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimai
Skelbiamos taisyklės, kaip turi būti teikiamos grožio paslaugos
(2020-05-12)

Odontologijos kabinetai duris galės atverti, kai bus tinkamai pasiruošę
(2020-05-12)

Parengtos rekomendacijos dėl asmeninių švenčių organizavimo
(2020-05-12)

     Socialinės apsaugos ir darbo ministerija pateikė aktualią informaciją tėvams, auginantiems ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Darželiai atveria duris: kaip elgtis tėvams
(2020-05-12)

     Valstybinė darbo inspekcija parengė rekomendacijas dėl grįžimo į darbo vietas po karantino
Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijos
Rekomendacijos dėl grįžimo į darbo vietas po karantino
(2020-05-11)

     Pakeistas LR baudžiamasis kodeksas
     Sugriežtinta atsakomybė už pažeidimus, dėl kurių išplito susirgimas ar kilo epidemija
„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso 277 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-28 Nr. XIII-2866, TAR, 2020-05-07, kodas 2020-09790, įsigalioja 2020-05-08)

     Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad dalis gyventojų, 2019-aisiais gavusių palūkanų, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti pajamų mokestį
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dalis gyventojų, 2019-aisiais gavusių palūkanų, turi deklaruoti pajamas ir sumokėti pajamų mokestį
(2020-05-07)

     Valstybinė mokesčių inspekcija paskelbė seminaro „Metinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas už 2019 metus ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims“ dalijamąją medžiagą
VMI seminaro dalijamoji medžiaga
VMI seminaro dalijamoji medžiagaMetinės pelno mokesčio deklaracijos formos PLN204 pildymas už 2019 metus ribotos civilinės atsakomybės juridiniams asmenims“
(2020-05-07)


Teisės aktų pakeitimai pagal temas:

COVID-19 KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONĖS

DARBUOTOJŲ SAUGA IR SVEIKATA

LR BAUDŽIAMASIS KODEKSAS

BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ IR KITŲ VIEŠOJO SEKTORIAUS SUBJEKTŲ APSKAITA

Visi šios savaitės valstybės institucijų teisės aktai:

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 20

 

-------------------- ---------------------- ----------------------------

 

TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-05-07 Nr. 19-2 

  

     Pakeistas Vyriausybės 2020-03-14 nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“

     Nuo 2020-05-18:
– leista individualiai sportuoti sporto klubuose, taip pat leista vykdyti grupines sporto treniruotes kai pratybose dalyvauja ne daugiau nei 10 žmonių
– leista organizuoti renginius atvirose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių
– leista teikti visas grožio paslaugas
– leista veikti darželiams ir ikimokyklinėms grupėms
– leista teikti odontologijos paslaugas, laikantis nustatytų reikalavimų
– leista lankyti pacientus gydančio gydytojo leidimu ir asmens sveikatos priežiūros įstaigos vadovo nustatyta tvarka
     Nuo 2020-05-30 leista organizuoti renginius ne tik atvirose, bet ir uždarose erdvėse, kai renginyje dalyvauja ne daugiau kaip 30 dalyvių
„Gido“ paaiškinimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-05-06 Nr. 451, TAR 2020-05-06, kodas 2020-09548, įsigalioja 2020-05-07)

     Patvirtintas priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašas
     Kompensaciją pagal šią priemonę gali gauti juridiniai asmenys ir verslininkai:
– kurių vykdoma pagrindinė veikla karantino laikotarpiu buvo arba yra uždrausta;
– kuriems nuomotojas taiko ne mažesnę kaip 30 proc. nuomos mokesčio nuolaidą;
– patalpų nuomos sutartis paraiškos pateikimo metu yra registruota VĮ Registrų centre
INVEGOS pranešimas
Nuo COVID-19 nukentėjęs verslas jau gali kreiptis dėl patalpų nuomos išlaidų dalinio kompensavimo
(2020-05-04)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ valstybės pagalbos schemos ir sąlygų aprašo patvirtinimo
(2020-05-03 Nr. 4-275, TAR, 2020-05-03, kodas 2020-09261, įsigalioja 2020-05-04)

INVEGOS informacija / paraiškų teikimas
Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms
(2020-05-05)

     Viena iš priemonės „Dalinis nuomos mokesčio kompensavimas labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusioms įmonėms“ skyrimo sąlygų – nuomos sutartis turi būti įregistruota Registrų centre
     Registrų centras paaiškino kaip įregistruoti nuomos sutartį
Registrų centro pranešimas
Registrų centras pataria: kaip įregistruoti nuomos sutartį
(2020-05-06)

     Pakeistas Užimtumo įstatymas
     Nustatyta, kad išmoką savarankiškai dirbantiems asmenims gali gauti ir tie asmenys, kurie dirba pagal darbo sutartį, tačiau jiems priskaičiuotas darbo užmokestis pagal darbo sutartį ar darbo santykiams prilygintus teisinius santykius yra ne didesnis už Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintą minimaliąją mėnesinę algą
„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos užimtumo įstatymo Nr. XIII-2470 5-1 straipsnio pakeitimo įstatymas
(2020-04-30 Nr. XIII-2877)

     Pakeisti reikalavimai grožio paslaugų teikimo vietoms
„Gido“ paaiškinimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 23 d. sprendimo Nr. V-975 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-05-04 Nr. V-1060, TAR, 2020-05-05, kodas 2020-09500, įsigalioja 2020-05-05)

     Sveikatos apsaugos ministerija informuoja, kad nuo 2020-04-01 padidinti gydytojų rezidentų ir gydytojų odontologų rezidentų atlyginimai
Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Rezidentų atlyginimai augs daugiau kaip 200 eurų
(2020-04-30)

Valstybinė mokesčių inspekcija atnaujino leidinį „Nenuolatinio Lietuvos gyventojo Lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl leidinio „nenuolatinio lietuvos gyventojo lietuvoje gautų pajamų apmokestinimas ir deklaravimas“
(2020-05-04)

     Valstybinė darbo inspekcija informuoja apie patikrinimus dėl galimai prastovų metu dirbančių darbuotojų
Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
VDI skyrė baudas už prastovos pažeidimus
(2020-05-06)

Teisės aktų pakeitimai pagal temas:

COVID-19 KORONAVIRUSO INFEKCIJOS VALDYMO PRIEMONĖS

ATNAUJINTI VMI LEIDINIAI

PELNO MOKESTIS

VALSTYBĖS TARNYBA

ŪKINĖ VEIKLA

AKCIZAI

GYVENTOJŲ TURTO DEKLARAVIMAS

LR ADMINISTRACINIŲ NUSIŽENGIMŲ KODEKSAS

Visi šios savaitės valstybės institucijų teisės aktai:

TEISĖS AKTŲ GIDAS Nr. 19-------------------- ---------------------- ----------------------------

 TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS

Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-04-27 Nr. 18

 

     Leidus veikti parduotuvėms, kurios neturi tiesioginio įėjimo iš lauko, atnaujinti reikalavimai prekybos ir paslaugų teikimo vietoms
„Gido“ paaiškinimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 15 d. sprendimo Nr. V-876 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms“ pakeitimo
(2020-04-22 Nr. V-961, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08468, įsigalioja 2020-04-23)

     Patvirtinti reikalavimai įvairioms prekybos, paslaugų teikimo ir veiklos vykdymo vietoms, kuriose veikla nedraudžiama:
     Reikalavimai viešojo maitinimo įstaigoms
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių viešojo maitinimo įstaigoms
(2020-04-23 Nr. V-969, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08577, įsigalioja 2020-04-25)

     Reikalavimai žmonių su negalia priežiūros įstaigoms
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių žmonių su negalia priežiūros organizavimui įstaigose
(2020-04-23 Nr. V-978, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08574, įsigalioja 2020-04-24)

     Reikalavimai vaikų priežiūros įstaigoms
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių vaikų priežiūros organizavimui įstaigose
(2020-04-23 Nr. V-977, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08573, įsigalioja 2020-04-24)

     Reikalavimai grožio paslaugų teikimo vietoms
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių grožio paslaugų teikimo vietoms
(2020-04-23 Nr. V-975, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08571, įsigalioja 2020-04-24)

     Reikalavimai archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymui
Dėl archyvų, bibliotekų ir muziejų lankymo būtinų sąlygų
(2020-04-23 Nr. V-974, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08570, įsigalioja 2020-04-27)

     Reikalavimai aukšto meistriškumo sporto pratybų vietoms
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių aukšto meistriškumo sporto pratybų vietose
(2020-04-23 Nr. V-973, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08569, įsigalioja 2020-04-24)

     Reikalavimai pažintinių ir mokomųjų takų, parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymui
Dėl pažintinių ir mokomųjų takų (išskyrus apžvalgos bokštų), parkų, zoologijos, botanikos sodų, esančių atvirose lauko erdvėse, lankymo būtinų sąlygų
(2020-04-23 Nr. V-972, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08568, įsigalioja 2020-04-27)

     Reikalavimai transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminams ir aviacijos praktiniam mokymui
Dėl transporto priemonių valdymo įgūdžių ir gebėjimų vertinimo egzaminų ir aviacijos praktinių mokymų būtinų sąlygų
(2020-04-23 Nr. V-971, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08567, įsigalioja 2020-04-27)

     Reikalavimai laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje
Dėl reikalavimų laisvalaikio užsiėmimams atviroje erdvėje
(2020-04-23 Nr. V-970, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08566, įsigalioja 2020-04-24)

     Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad išplėstas įmonių, kurios gali pretenduoti į lengvatines paskolas pagal priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“, ratas
     Pagerintos priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ sąlygos
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Didinamos pagalbos verslui finansavimo sumos ir lengvinami reikalavimai
(2020-04-23)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 15 d. įsakymo Nr. 4-229 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-24 Nr. 4-250, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08578, įsigalioja 2020-04-25)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2020 m. balandžio 10 d. įsakymo Nr. 4-224 „Dėl Skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-23 Nr. 4-248, TAR, 2020-04-23, kodas 2020-08559, įsigalioja 2020-04-24)

     Skirtos lėšos vienkartinėms premijoms savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams
Socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymas
Dėl lėšų paskirstymo savivaldybėms vienkartinėms premijoms už ypač svarbių užduočių vykdymą valstybės lygio ekstremaliosios situacijos ir karantino laikotarpiu savivaldybių socialinių paslaugų įstaigose dirbantiems darbuotojams išmokėti patvirtinimo
(2020-04-24 Nr. A1-350, TAR, 2020-04-24, kodas 2020-08727, įsigalioja 2020-04-25)

 

-------------------- ---------------------- ----------------------------

TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-04-20 Nr. 17

Vyriausybė pritarė Nuomos įsipareigojimų naštos verslui mažinimo koncepcijai siekiant švelninti COVID – 19 pasekmes ekonomikai
Dėl pritarimo Nuomos įsipareigojimų naštos verslui mažinimo koncepcijai siekiant švelninti COVID – 19 pasekmes ekonomikai
(2020-04-15)

   Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad startuoja dar dvi naujos finansinės priemonės: „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ ir „Portfelinės garantijos paskoloms 2”
   Patvirtinta skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schema
  INVEGOS informacija / paraiškų teikimas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“


Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Startuoja dar dvi valstybės paramos priemonės COVID-19 paveiktoms įmonėms
(2020-04-16)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ schemos patvirtinimo
(2020-04-15 Nr. 4-229, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07906, įsigalioja 2020-04-16)

INVEGOS informacija / paraiškų teikimas
Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams
(2020-04-18)

   Patvirtinta skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ schema


Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Portfelinės garantijos paskoloms 2“ schemos patvirtinimo
(2020-04-15 Nr. 4-230, TAR 2020-04-15, kodas 2020-07935, įsigalioja 2020-04-16)

   Nuo 2020-04-15 sušvelninus karantino apribojimus verslui ir leidus dirbti daliai parduotuvių ir paslaugų įmonių, Sveikatos apsaugos ministerija nustatė COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemones prekybos ir paslaugų teikimo vietoms

Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) valdymo priemonių prekybos ir paslaugų teikimo vietoms
(2020-04-15 Nr. V-876, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07961, įsigalioja 2020-04-16)

   Nuo 2020-04-15 sušvelninus karantino apribojimus verslui ir leidus organizuoti renginius atvirose erdvėse, kai renginio metu neišlipama iš automobilio, Sveikatos apsaugos ministerija nustatė reikalavimus atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl reikalavimų atvirose erdvėse organizuojamiems renginiams automobiliuose
(2020-04-15 Nr. V-868, TAR, 2020-04-16, kodas 2020-07957, įsigalioja 2020-04-16)

   Socialinės globos įstaigoms nustatyti papildomi reikalavimai karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro – valstybės lygio ekstremaliosios situacijos valstybės operacijų vadovo 2020 m. balandžio 1 d. sprendimo Nr. V-653 „Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu“ pakeitimo
(2020-04-14 Nr. V-856, TAR, 2020-04-15, kodas 2020-07892, įsigalioja 2020-04-15)

   Valstybinė darbo inspekcija paaiškino, kaip dirbantiesiems karantino metu privalo būti užtikrinama saugi darbo aplinka
Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
Dirbantiems karantino metu privalo būti užtikrinama saugi darbo aplinka
(2020-04-17)

   „Sodra“ informuoja savarankiškai dirbančius gyventojus, kad deklaravus 2019 metų pajamas Valstybinei mokesčių inspekcijai, gyventojams atsiranda prievolė sumokėti „Sodrai“ socialinio draudimo įmokas
„Sodros“ pranešimas
Svarbu žinoti: pajamų deklaravimas ir įmokos „Sodrai“
(2020-04-16)

-------------------- ---------------------- ----------------------------
TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-04-16 Nr. 16

Pakeistas Vyriausybės 2020-03-14 nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
Nuo 2020-04-15 sušvelninti karantino apribojimai verslui, leista dirbti daliai parduotuvių ir paslaugų įmonių
„Gido“ paaiškinimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(data)

Pakeistas Sveikatos draudimo įstatymas
Sveikatos draudimo įstatymo 17 straipsnio 4, 5, 6, 7, 8 ir 10 dalyse nurodytiems savarankiškai dirbantiems asmenims leista PSD įmokas už karantino laikotarpį sumokėti per 2 metus nuo karantino pabaigos
„Gido“ paaiškinimas
Lietuvos Respublikos sveikatos draudimo įstatymo Nr. I-1343 6, 8 ir 18 straipsnių pakeitimo įstatymas
(2020-04-07 Nr. XIII-2844, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07702, įsigalioja 2020-04-11)

Didinamas atlyginimas sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams karantino metu
Sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojams nuo karantino paskelbimo mėnesio pradžios iki karantino galiojimo mėnesio pabaigos, kai jie organizuoja ir (ar) teikia sveikatos priežiūros paslaugas ypač pavojingomis užkrečiamosiomis ligomis sergantiems pacientams ar vykdo epidemijų profilaktikos priemones ypač pavojingų užkrečiamųjų ligų židiniuose, atlyginimas didinamas nuo 60 iki 100 procentų
Lietuvos Respublikos žmonių užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės įstatymo Nr. I-1553 32 straipsnio pakeitimo ir Įstatymo papildymo 32-1 straipsniu įstatymas
(2020-04-07 Nr. XIII-2845, TAR, 2020-04-09, kodas 2020-07510, įsigalioja 2020-04-10)

Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja apie parengtas dvi naujas finansines priemones „Paskolos labiausiai nuo COVID-19 nukentėjusiems verslams“ ir „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Europos Komisija patvirtino dar dvi valstybės paramos priemones COVID-19 paveiktoms įmonėms
(2020-04-09)

Parengta skatinamoji finansinė priemonė „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“
Paraiškos gali būti teikiamos iki 2020-04-24
Kvietimas teikti paraiškas pagal skatinamąją finansinę priemonę „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“
(2020-04-11)

Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
Smulkiosios ir vidutinės įmonės galės imti lengvatinę paskolą, kuri palengvins apyvartinių lėšų trūkumą, atsiradusį dėl sutrikusio atsiskaitymo
(2020-04-14)

Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl skatinamosios finansinės priemonės „Apmokėtinų sąskaitų paskolos“ schemos patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. 4-224, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07708, įsigalioja 2020-04-11)

Patvirtinta Finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ schema
Faktoringo sandoris – sutartis, pagal kurią teikiamas trumpalaikis finansavimas, kai labai maža įmonė, maža įmonė arba vidutinė įmonė (toliau – MVĮ) perleidžia ar įsipareigoja perleisti finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ (toliau – PGF2 priemonė) valdytojui piniginius reikalavimus pagal savo sąskaitas faktūras už pirkėjams parduotas prekes ar suteiktas paslaugas, o PGF2 priemonės valdytojas, įsigydamas MVĮ priklausančius piniginius reikalavimus pirkėjams, išmoka arba įsipareigoja išmokėti MVĮ faktoringo avansą pagal pateiktas sąskaitas faktūras
Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl finansų inžinerijos priemonės „Portfelinės garantijos faktoringo sandoriams 2“ schemos patvirtinimo
(2020-04-10 Nr. 4-223, TAR, 2020-04-10, kodas 2020-07703, įsigalioja 2020-04-11)

Sveikatos apsaugos ministerija parengė rekomendacijas maisto pramonės įmonėms dėl saugumo užtikrinimo
Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Maisto pramonės įmonėms – rekomendacijos, kaip apsisaugoti nuo koronaviruso
(2020-04-10)

Valstybinė darbo inspekcija parengė rekomendacijas apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų apsaugai nuo COVID-19 ligos
Valstybinės darbo inspekcijos rekomendacijos
Rekomendacijos apdirbamosios gamybos įmonių darbuotojų apsaugai nuo COVID-19 ligos
(2020-04-09)

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad gyventojams, vykdantiems individualią veiklą, Elektroninio deklaravimo sistemoje suformavo metines pajamų deklaracijas. Pajamas deklaruoti ir mokesčius sumokėti šiemet reikia iki liepos 1 d.
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
VMI skelbia pirmąjį pajamų deklaravimo etapą: nuo šiandien deklaruoti jau gali dirbantieji savarankiškai
(2020-04-15)

Pakeisti PMĮ 17 straipsnio (Leidžiamų atskaitymų pripažinimo tvarka) 1 dalies komentaro 6.7, 6.24 ir 6.29 punktai, pateikta palyginmoji redakcija:
6.7. Dėl degalus (kurą) ir elektrą naudojančių priemonių eksploatavimo išlaidų
6.24. Dėl palūkanų už paskolas ir įmokų, susijusių su paskolų garantijų gavimu
6.29. Dėl sumų, nuo kurių pagal Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostatas skaičiuojamos ir mokamos vieneto dalyvio (individualios įmonės savininko, mažosios bendrijos nario, tikrosios ūkinės bendrijos tikrojo nario, komanditinės ūkinės bendrijos tikrojo nario) valstybinio socialinio draudimo įmokos
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Dėl pelno mokesčio įstatymo 17 straipsnio 1 dalies komentaro (apibendrinto paaiškinimo) 6.7, 6.24 ir 6.29 punktų pakeitimo
(2020-04-10)

Valstybinė darbo inspekcija pateikė informaciją dėl pastolių montuotojų mokymo
Valstybinės darbo inspekcijos pranešimas
Dėl pastolių montuotojų mokymo
(2020-04-03)

Turgaviečių prekiautojai jau daugiau kaip mėnesį privalo pildyti Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos (VMVT) departamentų išduodamą apskaitos žurnalą
VMVT ir Žemės ūkio ministerijos specialistai parengė atsakymus į dažniausius turgaviečių prekiautojų klausimus
Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos pranešimas
Prekeivių patogumui – atsakymai į dažniausius klausimus apie maisto produktų apskaitą turgavietėse
(2020-04-10)


-------------------- ---------------------- ----------------------------
TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-04-06 Nr. 15Aktualu darbdaviams
Užimtumo tarnyba paaiškino darbdaviams kaip gauti subsidiją už prastovą ekstremaliosios situacijos ir karantino metu, pateikė reikalingų dokumentų formas
Užimtumo tarnybos pranešimas
Subsidijos darbdaviams prastovų laikotarpiu
(2020-04-03)

Kaip pasirašyti teikiamus dokumentus elektroniniu parašu?
Galima pasinaudoti nemokamu VĮ Registrų centro įrankiu GOSIGN
VĮ Registrų centras
GOSIGN. Elektroninių dokumentų pasirašymas ir mainai

Ekonomikos ir inovacijų ministerija informuoja, kad sunkumų dėl COVID-19 patiriantys smulkiojo ir vidutinio verslo atstovai jau gali teikti paraiškas INVEGAI dėl atidėtų paskolų ar finansinės nuomos (lizingo) mokėjimų palūkanų kompensavimo
Ekonomikos ir inovacijų ministerijos pranešimas
INVEGA jau priima paraiškas dėl paskolų „atostogų“ palūkanų kompensavimo
(2020-04-03)

Aktualu savarankiškai dirbantiems asmenims
Kur kreiptis ir kokius dokumentus pateikti norint gauti išmoką ekstremaliosios situacijos ir karantino metu
Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Savarankiškai dirbantiems: ką daryti norint gauti išmoką
(2020-04-04)

Valstybinė mokesčių inspekcija, atsižvelgdama į nustatytus ribojimus individualios veiklos vykdymui dėl COVID-191, sudarė ekonominių veiklų sąrašą – jas vykdantiems, arba vykdžiusiems iki karantino paskelbimo, gyventojams bus taikomos analogiškos VMI ir „Sodros“ mokestinės pagalbos priemonės, kaip ir nuo pandemijos nukentėjusioms įmonėms
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Savarankiškai dirbantiems – analogiškos įmonėms VMI ir „Sodros“ pagalbos priemonės
(2020-04-02)

Valstybinė mokesčių inspekcija parengė Informaciją verslui dėl COVID-19
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Informacija verslui dėl COVID-19
(2020-04-02)

Pakeistas Vyriausybės 2020-03-14 nutarimas Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“
„Gido“ paaiškinimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 314, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06729, įsigalioja 2020-04-01)

Socialinės globos įstaigoms patvirtintos COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairės karantino laikotarpiu
Sveikatos apsaugos ministro sprendimas
Dėl COVID-19 ligos (koronaviruso infekcijos) prevencijos ir kontrolės gairių socialinės globos įstaigose karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo laikotarpiu
(2020-04-01 Nr. V-653, TAR, 2020-04-01, kodas 2020-06818, įsigalioja 2020-04-01)

Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos pranešimas
Griežta koronaviruso prevencija ir kontrolė socialinės globos įstaigose: ko imtis, jeigu gyventojui pasireikštų simptomai
(2020-04-02)

Viešųjų pirkimų tarnyba rekomenduoja pirkimų vykdytojams karantino laikotarpiu naujai pradedamų pirkimų dokumentuose bei CVP IS nenustatyti reikalavimo per CVP IS teikiamus pasiūlymus pasirašyti elektroniniu parašu
Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimas
Dėl elektroninio parašo naudojimo
(2020-04-02)

Viešųjų pirkimų tarnyba informuoja apie Europos Komisijos gaires dėl viešųjų pirkimų vykdymo COVID-19 sukeltos nepaprastosios padėties sąlygomis
Viešųjų pirkimų tarnybos pranešimas
Europos Komisija paskelbė gaires dėl viešųjų pirkimų vykdymo COVID-19 sukeltos nepaprastosios padėties sąlygomis
(2020-04-02)

Valstybinė darbo inspekcija nurodė darbdaviams, darbdaviams atstovaujantiems asmenims užtikrinti, kad, organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, būtų vadovaujamasi šiame įsakyme nurodytomis rekomendacijomis
Vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus įsakymas
Dėl prevencijos priemonių organizuojant darbus, reikšmingiausiai sąlygojančius mirtinus ir sunkius nelaimingus atsitikimus darbe, taikymo
(data)

Susisiekimo ministerija informuoja, kad pasibaigus techninės apžiūros galiojimo terminui, ją bus galima atlikti pasibaigus karantino laikotarpiui ir dar 30 kalendorinių dienų po karantino pabaigos
Susisiekimo ministerijos pranešimas
Susisiekimo ministerija: automobilių techninę apžiūrą bus galima atlikti vėliau
(2020-04-03)

Pakeistos Kelių eismo taisyklės
Leista važinėti su dygliuotomis padangomis karantino laikotarpiu ir 14 kalendorinių dienų po jo
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. gruodžio 11 d. nutarimo Nr. 1950 „Dėl Kelių eismo taisyklių patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-04-01 Nr. 315, TAR, 2020-04-02, kodas 2020-06837, įsigalioja 2020-04-03)

FNTT informuoja
FNTT ėmėsi siekiančių pasipelnyti iš koronaviruso – pradėti patikrinimai visoje Lietuvoje
(2020-04-03)

-------------------- ---------------------- ----------------------------
TEISĖS AKTŲ NAUJIENOS
Parengė Teisės aktų GIDAS
2020-03-30 Nr. 14

Kadangi nedarbingumo pažymėjimas vaiko priežiūrai dėl karantino išduodamas 14 dienų, „Sodra“ primena, kad tęsiantis karantinui, tėvai, toliau prižiūrintys darželinukus, priešmokyklinukus, pradinukus, turi kreiptis į savo vaiko gydytoją, kuris nedarbingumo pažymėjimą pratęs dar 14 dienų, bet ne ilgiau kaip iki karantino pabaigos. Apie pratęstą laikino nedarbingumo laikotarpį reikia informuoti ir darbdavį
„Sodros“ pranešimas
Pratęsus karantiną ligos išmokos ir toliau bus mokamos: ką reikia padaryti tėvams
(2020-03-27)

Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad individualia veikla besiverčiantys gyventojai, kurių veikla dėl COVID-19 karantino apribota Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu, ją šiuo metu gali nutraukti
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimas
Ką daryti individualią veiklą vykdantiems gyventojams, kurių veikla dabar ribojama?
(2020-03-27)

Nustatytos Veiklos palaikymo garantijos teikimo sąlygos smulkiojo ir vidutinio verslo subjektų apyvartinėms paskoloms
Veiklos palaikymo garantija – UAB „Investicijų ir verslo garantijos“ (toliau – Bendrovė) teikiama garantija už smulkiojo ir vidutinio verslo subjekto apyvartinę paskolą, skirtą apyvartinėms lėšoms (darbuotojų darbo užmokesčiui ir su juo susijusioms išlaidoms, mokesčiams, einamosioms veiklos išlaidoms ar veiklos palaikymui dėl laikinų veiklos sutrikimų, finansuoti ir (ar) kitoje finansų įstaigoje turimam negarantuotam finansiniam įsipareigojimui perfinansuoti), ar Bendrovės teikiama garantija už paskolą, skirtą investicijoms finansuoti
Ekonomikos ir inovacijų ministro įsakymas
Dėl Lietuvos Respublikos ekonomikos ir inovacijų ministro 2019 m. spalio 21 d. įsakymo Nr. 4-595 „Dėl Smulkiojo ir vidutinio verslo paskolų garantijų teikimo nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo
(2020-03-27 Nr. 4-188, TAR, 2020-03-27, kodas 2020-06221, įsigalioja 2020-03-28)

Parengtos rekomendacijos mokykloms, kaip sklandžiai organizuoti nuotolinio mokymo procesą ir išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui
Švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimas
Parengtos rekomendacijos, kaip išvengti tinklų „lūžimo“ prasidėjus nuotoliniam mokymui
(2020-03-27)

Valstybinė mokesčių inspekcija paaiškino, kad pinigais, maistu, apsaugos priemonėmis medicinos įstaigas remiančių verslininkų bei lėšas renkančių labdaros ir paramos fondų teikiama pagalba pripažįstama parama mokesčių tikslais, todėl verslininkai galės pasinaudoti mokesčių lengvatomis. Paramą gavusiems medikams ir medicinos įstaigoms jokių papildomų mokėtinų mokesčių neatsiras
Valstybinės mokesčių inspekcijos pranešimai:
Medikų, medicinos įstaigų gauta parama yra neapmokestinama, paramą teikiantiems verslininkams – mokesčių lengvatos
(2020-03-26)

Dėl suteiktos / gautos paramos Lietuvoje paskelbus valstybės lygio ekstremalią situaciją dėl naujojo koronaviruso (COVID-19) plitimo grėsmės
(2020-03-26)

Nurodymai gyventojams nuo 2020-03-25 ( naujasis 3.1.10 papunktis) :
parkuose ir kitose atvirose viešosiose vietose lankytis ir būti ne didesnėmis nei 2 asmenų grupėmis, išskyrus artimuosius giminaičius, laikytis saugaus kontakto (didesnis nei 2 metrų atstumas ir trumpesnis nei 15 minučių kontaktas), vengti tiesioginio fizinio kontakto, laikytis asmens higienos reikalavimų prekybos ir paslaugų vietose lankytis po vieną šeimos narį
Vyriausybės nutarimas
Dėl Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2020 m. kovo 14 d. nutarimo Nr. 207 „Dėl karantino Lietuvos Respublikos teritorijoje paskelbimo“ pakeitimo
(2020-03-25 Nr. 264, TAR, 2020-03-25, kodas 2020-05971, įsigalioja 2020-03-25)

Valstybinė vaistų kontrolės tarnyba ragina nevartoti jokių socialiniuose tinkluose rekomenduojamų vaistų neva profilaktiškai gydytis prieš COVID-19
Sveikatos apsaugos ministerijos pranešimas
Nevartokite jokių vaistų profilaktiškai prieš COVID-19, nesistenkite gydytis patys – taip galite dar labiau pakenkti savo sveikatai
(2020-03-27)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1987 m. tradicinė Knygos šventė

1987 m. tradicinė Knygos šventė

1987 m. tradicinė Knygos šventė „Išskleisk, žodi, sparnus“

1985 m. KNYGOS ŠVENTĖ „Žodis žmogui, draugystei, Tėvynei“

1985 m. KNYGOS ŠVENTĖ „Žodis žmogui, draugystei, Tėvynei“

1985 m. rugsėjo 28 d. anykštėnai ir miesto svečiai skubėjo į Anykščius, kur vyko tradicinė rajoninė KNYGOS ŠVENTĖ „Žodis žmogui, draugystei, Tėvynei“.

1986-ųjų metų Knygos šventė

1986-ųjų metų Knygos šventė

1986-ųjų Knygos šventė „Klausykis: aš balsas“