Finansinė atskaitomybė

 


2019

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 II ketv.
        

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2019 I ketv.

--- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---

2018
Finansinė atskaitomybė už 2018 m.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 IV ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 III ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2018 III ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 II ketv.  

Finansinė atskaitomybė už 2018 II ketv.

Biudžeto įvykdymo ataskaita už 2018 I ketv.

Finansinė atskaitomybė už 2018 I ketv.