Vilniaus universiteto mokslininkai Anykščiuose

Liepos 3 d. Anykščiuose kraštiečio profesoriaus Osvaldo Janonio iniciatyva viešėjo Vilniaus universiteto Komunikacijos fakulteto Knygotyros ir dokumentotyros instituto darbuotojai: Instituto direktorė, prof. dr. Aušra Navickienė, mokslininkai-ekspertai: prof. habil. dr. Domas Kaunas , prof. (HP) Elena Macevičiūtė, doc. dr. Nijolė Bliūdžiuvienė, doc. dr. Alma Braziūnienė, vyr. spec. Iveta Jakimavičiūtė, dr. Inga Liepaitė ir afiliuotasis prof. dr. (HP) O. Janonis.

 

 

 

 

Garbingi svečiai Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai dovanojo knygas, kuriomis galės naudotis bibliotekos skaitytojai. Besidomintiems knygos istorija, mokslo bei kultūros veikėjais skirta knyga apie vieną žymiausių XX a. pirmosios pusės Lietuvos kultūros žmonių Vaclovą Biržišką. Knygą „Gyvenimas knygai: Vaclovas Biržiška“ išleido 2012 m. Vilniaus universiteto leidykla. Knygos autorius Vladas Žukas, recenzavo prof. habil. dr.D. Kaunas ir prof. dr. Remigijus Misiūnas.

 

 

 

Tikime, kad knygos mylėtojus, bibliofilus pradžiugins fundamentalus D. Kauno leidinys „BIBLIOTHECA GEORGII COMITIS de PLATER: Jurgio Platerio biblioteka – Lietuvos knygos ir mokslo paminklas“. Apie įdėją išleisti tokį leidinį autorius knygos aplanke rašo:
„Man pasisekė, kai sykį prof. Romualdas Ginevičius prasitarė turįs senų knygų. Kolega jas ne tik parodė, bet ir neatmetė siūlymo dėl mainų. Knygų vertę lėmė nuosavybės žymė – grafo Jurgio Platerio asmeninės bibliotekos antspaudas. Spaudos relikvija nukreipė į Švėkšnos dvarų kultūros paveldą. Prisilietimas paskatino imtis tyrimo. Dabar atrodo, kad ši knyga buvo tiesiog neišvengiama, jai atsirasti reikėjo tik akstino...“.

Skaitytojai susipažins su J. Plateriu – lietuvių knygotyros pradininku, jo gyvenimu ir veikla bei asmenine biblioteka.

 

 

Savo parengtą knygą bibliotekai dovanojo prof. A. Navickienė. Knygoje „Besikeičianti knyga XIX amžiaus pirmosios pusės Lietuvoje“ pateikiama apibendrinamoji 1795–1864 metų lietuviškos knygos kūrybos, leidybos, gamybos ir platinimo istorija prie Rusijos prijungtose Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės lietuvių etninėse žemėse. Autorė įvardija svarbiausius to meto lietuviškos knygos veikėjus, atskleidžia modernėjančio knygininkystės verslo procesus, knygos teminės ir tipologinės raidos tendencijas.

Knygos istorijos tyrinėtojų, mokytojų, studentų bei vyresniųjų klasių mokinių dėmesio tikėtina sulauks D. Kauno ir Audronės Matijošienės sudaryta ir parengta knyga „AUSZROS ARCHYVAS: Martyno Jankaus rinkinys“. Tai mokslo taikomasis leidinys priskiriamas šaltiniotyrai. Jame skelbiama XIX amžiaus pabaigos tautinio atgimimo sąjūdžio pirmojo periodinio leidinio – mėnraščio „Auszra“ (1883–1886) archyvinė medžiaga. Skaitytojams knygoje orientuotis padeda publikuojamos medžiagos turinio komentarai, asmenvardžių ir vietovardžių rodyklės, turinį papildančios nuotraukos ir rankraščių faksimilės.

Mokslininkai anykštėnams atvežė dovanų ir naujausius 2013 m. išleistus mokslo darbų „KNYGOTYRA“ 59 ir 60 tomus. Tęstinis leidinys leidžiamas nuo 1961 m.

Tarp svečių dovanotų leidinių – penkios knygos iš serijos „MOKSLAS VISIEMS “. Tai : „Pandoro sėkla“, „Ilgoji vasara“, „Raudonoji karalienė“, „Trečioji pramonės revoliucija“ ir „Žuvis tavyje“. Šios serijos knygos leidžiamos įgyvendinant Lietuvos mokslų akademijos kartu su partneriais vykdomą projektą „Nacionalinės mokslo populiarinimo priemonių sistemos sukūrimas ir įgyvendinimas“, kuris yra finansuojamas Europos socialinio fondo lėšomis.

Viešnagės metu Anykščiuose mokslininkai susipažino su naujajame pastate įsikūrusia biblioteka. Po to savo viešnagę tęsė Anykščių vaikų ir jaunimo užimtumo centre. VU dėstytojai pirmieji pamatė Anykščių cerkvėje saugomų retų ir senų knygų parodą. Profesionalams – knygų istorijos tyrinėtojams pristatytos XIX a.ir XX a. pradžioje Sankt Peterburge, Maskvoje ir Kijeve išleistos stačiatikių liturginės knygos, saugomos Anykščių Šv. Aleksandro Neviškio cerkvėje. Pirmiausia, tai Šventojo Rašto knygos „Apaštalas“ ir psalmynai (Biblijos dalis). Taip pat Bažnyčios įstatai „Tipikonas“. Taip pat Cerkvėje saugomos giesmių ir natų knygos: giesmių 8-iems balsams rinkinys „Oktoechas“, „Hirmologijus“, leidinys „Prazdniki notnogo pienija“, trigiesmių kanonų rinkiniai „Triodė“, trijų tomų, kelių dalių „Cerkovno-pevčeskij sbornik“, šleistas Sankt Peterburge XIX a. pab. – XX a. pradžioje ir kt. Kadangi knygose yra vertingų knygų nuosavybės ženklų ir marginalijų, tai visos jos buvo taip pat parodytos svečiams.

Knygotyros ir dokumentotyros instituto darbuotojai aplankė Anykščių regioninį parką.
Čia jie turėjo galimybės sužinoti, kuo garsus Anykščių kraštas. Užlipę į Anykščių Šv. Mato bažnyčios bokštą svečiai žvalgėsi po Anykščių apylinkes iš 32 m. aukščio.

Aplankę Anykščių menų centrą, Angelų muziejų, susipažinę su Monsinjoro Alberto Talačkos asmenine biblioteka, savo kelionę svečiai tęsė Troškūnų vienuolyne. Paskutinė kelionės stotelė – Surdegis su savo istorija ir Surdegio Šv. Dvasios vyrų vienuolynu, kurio praeitį tyrinėja ir dabartimi rūpinasi prof. O. Janonis.

Audronė BEREZAUSKIENĖ
Kraštotyros ir leidybos skyriaus vedėja
L ir S. Didžiulių viešoji biblioteka