Anykštėnų dovana mažiesiems skaitytojams

Dėkojame anykštėnams Danguolei Žalytei ir Alfredui Steibliui už nuolatinį dėmesį bibliotekai, linkėdami šviesos.