Nauja biblioteka – vartotojų paslaugoms

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos kolektyvas jau ketvirtas mėnuo paslaugas vartotojoms teikia naujoje bibliotekoje (Vyskupo skveras – 1).


2012 m. gruodį naujame tuščiame bibliotekos pastate savo veiklą baigiamaisiais Kultūros sostinės renginiais pradėjusi Anykščių L. ir S. Didžiulių viešoji biblioteka šiandien džiaugiasi bibliotekos plėtra ir vartotojams teikiamomis paslaugomis. Per tris mėnesius gauta ir skaitytojams pateikta 1514 egz. 448 pavadinimų knygų. Iš jų: 400 egz. bibliotekos svečių ir skaitytojų dovanotos knygos. Dėkojame profesoriui Vytautui Landsbergiui, akademiko profesoriaus Juozo Jurginio sūnui Juliui Jurginiui, rašytojui Rimantui Vanagui, anykštėnams Aldonai Daugilytei, danguolei Žalytei,  Alfredui Steibliui bei jaunajai literatei Indrei Musteikytei už bibliotekai dovanotas knygas.

Per tris veiklos naujojoje bibliotekoje mėnesius užregistruota 332 nauji skaitytojai, apsilankė 5100 lankytojų, jiems išduota 19500 spaudinių. Vartotojų paslaugoms – vaikų ir suaugusiųjų literatūros fondai (tame tarpe – kraštotyros literatūra ir su ja susijusi veikla), periodiniai leidiniai, internetas, žaidimų kambarys, spaudinių ir kūrybos parodos (tame tarpe – Liudvikai ir Stanislovui Didžiuliams skirta nuolat veikianti ekspozicija „Liudvika ir Stanislovas Didžiuliai – lietuviško žodžio skleidėjai“ Kraštotyros ir leidybos skyriuje). Anykštėnai ir miesto svečiai laukiami bibliotekos organizuojamuose renginiuose. Per tris veiklos naujoje bibliotekoje mėnesius organizuoti renginiai: Poezijos pavasario šventė, mažosios Elžbietos Bugailiškytės pirmoji kūrybos darbų paroda,  literatūros popietė su kraštiečiu rašytoju Antanu Drilinga ir rajono literatais per Miesto šventę bei Viktoro Šato tapybos darbų parodos pristatymas ir Nakties skaitymai Bardų festivalio metu.
Į oficialias įkurtuves anykštėnus ir miesto svečius planuojama pakviesti gruodžio mėnesį, kai visos patalpos pasipuoš naujais baldais ir modernia įranga.


Parengė:
Aušra Miškinienė
Anykščių rajono savivaldybės
Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja