„Skrydžio legenda tęsiasi“


„Stepono Dariaus ir Stasio Girėno skrydis per Atlanto vandenyną buvo vienas reikšmingiausių įvykių ne tik Lietuvos, bet ir pasaulio aviacijos istorijoje. Lietuvai jis tapo Tėvynės meilės ir didžiulės pagarbos gimtajam kraštui simboliu, ryžto ir atkaklaus tikslo siekimo pavyzdžiu. <...>

... dokumentuojame anykštėnų pagarbą ir meilę tikrosioms vertybėms bei siekį palikti priminimą ateinančioms kartoms, jog Lietuva nuo amžių turėjo ir turi sūnų bei dukrų, kurie aukojasi už jos laisvę ir Tėvynės vardo išgarsinimą pasaulyje.“ - rašo Aldona Daugilytė, leidinio „Skrydžio legenda tęsiasi“ sudarytoja.

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos ir filialų skaitytojai netrukus galės skaityti šią gausiai iliustruotą knygelę.

Dėkojame gerb. Aldonai Daugilytei už bibliotekai padovanotus 27 šio leidinio egzempliorius.