Poetinio žodžio ir muzikos vakaras „Prie savo džiaugsmo šaltinių...“

Poetinio žodžio ir muzikos vakaras „Prie savo džiaugsmo šaltinių...“

Joninių šventė Kavarske tęsėsi dvi dienas. Į šventės šurmulį gražiai įsikomponavo, tradiciniu tapęs, poetinio žodžio ir muzikos vakaras „Prie savo džiaugsmo šaltinių...“

Šiltą birželio 22–osios vakarą kavarskiečiai ir svečiai gausiai rinkosi prie atrestauruoto, šventiškai papuošto Šv. Jono Krikštytojo šaltinio. Tarp garbių šventės svečių – seimo narys Ričardas Sargūnas. Poezijos šventė prasidėjo Viktorijos Banelytės smuiko garsais. Leda Kazokienė atliko Kupolės dainą ir kartu su pasipuošusiomis vaidilutėmis, Auguste Simanonyte ir Sindija Gansiniauskaite įteikė seniūnui Joninių šventės simbolį - kupolę. Sveikinimo žodį tarė seniūnas Algirdas Gansiniauskas.

Savo kūrybos eiles skaitė Anykščių krašto literatai Aldona Širvinskienė, Dalius Baltranas, Diana Šermukšnienė, iš Ukmergės atvykusi Regina Karaznevičienė. Savo kūrybos posmus skaitė ir buvusi kavarskietė Emilija Lukšytė–Krušinienė, atvykusi iš Alytaus bei kavarskietis Antanas Šleikus.

Tarp skaitomų eilių įsipynė moterų etnografinio ansamblio dainuojamos dainos (vadovė Leda Kazokienė), šoko moterų linijinių šokių kolektyvas (vadovė Jūratė Šimkienė). Visus pradžiugino traupiečių Indrės Musteikytės ir Tomo Rakausko dueto atliekami pramoginiai šokiai.

Vakarą vedė ir scenarijų rašė Onutė Buinevičienė, jai talkino Irma Pimpičkaitė.

Šventiškai nuteikė gėlėse ir žvakių šviesoje skendinti šv. Jono šaltinio aplinka. Čia daug darbo įdėjo ilgametės moterų klubo narės: Dalia Simanonienė, Diana Auglienė su dukra Eiginte, Renata Maldžiuvienė ir II–jų Svirnų bibliotekos vyresn. bibliotekininkė Žydrūnė Šiaučiulė.

Vakarui baigiantis seniūnas Algirdas Gansiniauskas ir seimo narys Ričardas Sargūnas buvo pakviesti įteikti padėkas renginio dalyviams. Vaikučiai buvo apdovanoti saldžiomis dovanėlėmis.

Nuoširdus ačiū visiems šventės dalyviams, renginio vedančiosioms, kolegėms Ramunei Musteikienei ir Žydrūnei Šiaučiulei už pagalbą organizuojant renginį, bei Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos IT specialistui Justui Šaučiūnui už renginio įgarsinimą.

Kavarsko miesto filialo vyresn. bibliotekininkė Eugenija Zajankauskaitė


Nuotraukos Ramunės Musteikienės