Akademiko Juozo Jurginio sūnaus dovana bibliotekos skaitytojams

„Lietuvos istorijos legenda.  Akademikas Juozas Jurginis“

Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių viešosios bibliotekos ir jos filialų skaitytojai netrukus galės skaityti inžinieriaus Jono Rudoko parašytą knygą „Lietuvos istorijos legenda. Akademikas Juozas Jurginis“.

50 šios  knygos egzempliorių bibliotekai padovanojo akademiko Juozo Jurginio vyriausiasis sūnus Julius Jurginis.

Apybraižoje rašoma apie iš Anykščių krašto kilusio, vieno žymiausių ir populiariausių Lietuvos istorikų, kurio mokslo darbai ir kitas literatūrinis palikimas neprarado savo išliekamosios vertės ir šiandien, gyvenimą, mokslinę ir visuomeninę veiklą. Rašydamas apybraižą autorius naudojo gausią archyvinę medžiagą, paties akademiko darbų publikacijas bei kitų istorikų mokslinius darbus.

Nuoširdžiai dėkojame Juliui Jurginiui ir knygos autoriui Jonui Rudokui už suteiktą galimybę plačiau susipažinti su akademiko Juozo Jurginio gyvenimu ir veikla.