KVIEČIAME REGISTRUOTIS BIBLIOTEKOS SKAITYTOJU - VARTOTOJU

Asmuo, norintis naudotis viešąja biblioteka, bet kurio jos padalinio teikiamomis paslaugomis, kompiuterine įranga, duomenų bazėmis, fondais: spaudiniais ar kitais dokumentais, privalo užsiregistruoti bibliotekos vartotoju ir įsigyti vartotojo pažymėjimą.

 

Registruojantis reikia pateikti asmens tapatybę partvirtinantį dokumentą.