Kraštiečio dovana bibliotekai

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos ir filialų fondai pasipildė kraštiečio, Vilniaus anykštėnų sambūrio nario Kęstučio Tubio dovanotomis knygomis.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos ir filialų fondai pasipildė kraštiečio, Vilniaus  Anykštėnų sambūrio nario Kęstučio Tubio dovanotomis knygomis.

 

Užaugęs tremtinių šeimoje Kęstutis Tubis, išsiugdė meilę ir pagarbą knygai. Suprasdamas, kad
šiandien bibliotekos gauna nepakankamai naujų knygų, jis pradžiugino bibliotekos
darbuotojus bei skaitytojus, padovanojęs bibliotekai 253 vnt. naujausių knygų, kurių vertė
daugiau nei 3800 litų.
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos administracija nuoširdžiai dėkoja
gerbiamam kraštiečiui Kęstučiui Tubiui už kilnų poelgį – dovanotas bibliotekai knygas.
Telydi Jus sėkmė, Jūsų gyvenimo keliuose.