Leidiniai apie kaimo statybą – modernumo ir tradicijų derinys

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos fondai pasipildė leidiniais „Kaimo statyba: Vakarų Aukštaitija“ bei „Kaimo statyba: Dzūkija“.

Leidiniuose bandoma ieškoti atsakymo į klausimą, kaip puoselėti ir plėtoti tradicinę architektūrą, kaip suderinti jos savitus bruožus su šiuolaikinio būsto ar gyvensenos reikmėmis. Kol kas to vienintelio atsakymo, kaip suderinti modernumą ir tradicijas, vis dar nėra. „Sunaikinti trapią medinės senovės būtį lengva, o saugoti ar ją pratęsti, kūrybiškai pritaikyti – išsamių žinių, giluminės nuovokos ir ieškojimų reikalaujantis uždavinys“, - rašoma įvaduose.

Besidomintys kaimo statyba ras Vakarų Aukštaitijos bei Dzūkijos tradicinės architektūros bruožų apžvalgą, regioninį vietos tapatumą bei statybos tradicijos tęstinumą lemiančius duomenis, projektinius pasiūlymus bei praktinio įgyvendinimo sąlygas.

Pateikiami projektai – pavyzdžiai, vadintini ieškojimais, siekiant tęsti tradicijas: statinių tipologinė įvairovė, savitų formų dermės, istoriškai būdingos ir šiandienos gyvenimui tinkantys tūriai, formos, erdvinės struktūros, smulkieji ženklai, dekoras ir kt.

Leidiniai „Kaimo statyba: Vakarų Aukštaitija“ bei „Kaimo statyba: Dzūkija“ parengti Valstybinės saugomų teritorijų tarnybos prie Aplinkos ministerijos rūpesčiu ir išleisti leidykloje – spaustuvėje „Petro ofsetas“.

Dėkojame Valstybinei saugomų teritorijų tarnybai už Anykščių L. ir S. Didžiulių viešajai bibliotekai padovanotas knygas, skiepijančias tradicinės kultūros vertę, ryšį su gimtąja žeme ir atsakomybę už krašto savitumo išsaugojimą.

Parengė:
Aušra Miškinienė
Anykščių rajono savivaldybės Liudvikos ir Stanislovo Didžiulių
viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja