A. Griganavičiaus knygos "Kų ašen da atamenu" pristatymas


Paskutinę balandžio savaitę tradiciškai minima kaip nacionalinės bibliotekos savaitė, kurios metu vyksta įvairiausi renginiai, susieti su knyga, su literatūra.

 

Tuo tikslu ir Kavarsko bibliotekoje vyko keletas renginių, kurių metu buvo pristatomos knygos. Vienas iš jų – balandžio 27 d. vykęs susitikimas su iš II Svirnų kaimo kilusio knygnešio Antano Griganavičiaus anūku Albertu Griganavičium. Nors likimas gerbiamą A. Griganavičių susiejo su Šiauliais, kur jis dirba neurochirurgu, tačiau kiekvieną pavasarį širdis vėl ir vėl pakviečia pakeliauti gimtinės takais. Ir ne tik pakeliauti. Visi vaikystės prisiminimai ėmė ir atgulė į knygos puslapius. Todėl kavarskiečiai ir II Svirnų kaimo knygos mylėtojai buvo supažindinti su tarmiškai parašyta atsiminimų knyga "Kų ašen da atamenu".

Šią knygą tarmiškai parašyti paskatino noras išlaikyti tarmes, nes tai yra mūsų gimtosios kalbos vienas iš išlikimo šaltinių. Tai graži dovana skaitytojams, ypač kai šie metai paskelbti tarmių metais. Autorius pasidalijo prisiminimais apie gyvenimą kaime, savo šeimą, kuri turėjo didžiausios įtakos formuojant vertybines nuostatas. Ta pati pagarba šeimai jaučiama ir skaitant knygą. Autorius vaizdingai aprašo šventes, kurios pasižymėjo giliomis tradicijomis, labai šiltai atsiliepia apie mokyklą, pirmąją mokytoją, aprašo įvairius darbus.

Knygos pristatymo metu ištraukas tarmiškai skaitė Janina Aleknavičienė, Virginija Klimašauskienė, Laima Kuojienė, Eugenija Zajankauskaitė, Aldona Murnikova.

Knygos pristatymą pagyvino muzikantų Stanislovo Svirsko ir Povilo Salagubovo grojamos melodijos. II Svirnų bibliotekininkė Žydrūnė Šiaučiulė tarė svečiui nuoširdžius padėkos žodžius už įprasmintą kaimo senovę.

Ši knyga – tai puikus paminklas tarmei ir gimtajam kaimui, tradicijoms ir papročiams. Renginį vedė Ona Buinevičienė.

Kavarsko filialo vyresn. bibliotekininkė E. Zajankauskaitė