Palydėjome senuosius metus, padėkojome Bibliotekos bičiuliams

Stovėdami ant kalendorinių metų kaitos slenksčio, Bibliotekos bičiulius pakvietėme į paskutinį šių metų renginį – pasiklausyti smuikininko virtuozo Martyno Švėgždos von Bekkerio, kuriam talkino pianistas Darius Mažintas.

Nė vienas geras darbas nelieka neatlygintas tuo pačiu gerumu. Smuikininkas turi sodybą Andrioniškyje, karantino metu čia įsikūrė ilgam, vedė pamokas nuotoliniu būdu. Ir kaip tyčia – jo sodyboje labai silpnas interneto ryšys, pasiprašė pagalbos pas bibliotekos direktorių, ar negalėtų dirbti su studentais Andrioniškio bibliotekoje. Problema buvo išspręsta, o atsidėkodamas, Martynas Švėgžda von Bekkeris pasiūlė solinį koncertą mūsų bibliotekoje.

Nuostabiomis Antonino Dvoržeko ir Frederiko Chopino melodijomis palydėjome senuosius metus, padėkojome savo skaitytojams už draugystę ir pakvietėme draugauti ir ateinančiais metais. Svarbiausia – kad būtume visi sveiki.

Viešosios bibliotekos informacija
Ligitos Matulienės nuotraukos