Sėmėmės dvasinės stiprybės

Rugpjūčio 10 d. bibliotekoje viešėjo soc. m. dr. Egidija Laumenskaitė. Anykštėnams ji skaitė paskaitą „Dvasinė stiprybė – tikroji apsauga“ ir pristatė savo knygą „Laiko šauksmas“.

Lektorė pabrėžė, kad dabartiniame laikmetyje, kuomet tenka susidurti su įvairiais iššūkiais, kuomet jaučiamės nesaugūs dėl pandemijos, kitų aplinkybių, labai svarbu išlaikyti savyje ramybę, juk stiprūs esame ne turtais, ne ginkluote, bet savo dvasine ramybe. Galbūt ir nereikia visur dalyvauti ir už viską pergyventi, išjungus analitinį protą ir pajusime dvasinę ramybę. Tuo pačiu turime mokytis atpažinti ir kitų žmonių jausmus, įgyti emocinio išsilavinimo žinių.

Dr. Egidija Laumenskaitė dar yra parašiusi knygą „Aš, Gyvenimas ir Ego kūnas“. Kaip ji pati sakė, rašo labai koncentruotai, gerbia laiką ir tausoja popierių, todėl nepataria greitai skaityti, o ilgiau pabūti su viena mintimi.

Visiems norintiems viešnia po susitikimo dovanojo savo knygas ir dalijo autografus. Tema labai plati ir nebaigtinė, todėl pakvietėme E. Laumenskaitę dar kartą atvykti į mūsų biblioteką, preliminariai sutarėm per Adventą, jei tik viešasis gyvenimas bus nesuvaržytas pandemijos.

Judita Skačkauskienė
Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus bibliotekininkė