Naujausia Raimondo Guobio knyga „Anykščių krašto šauliai“ jau pasiekė skaitytojus

Karštą birželio 22 d. pavakarę Anykščių viešoji biblioteka pakvietė anykštėnus į susitikimą su muziejininku, kraštotyrininku Raimondu Guobiu, kuris pristatė savo naujausią knygą „Anykščių krašto šauliai“. Raimondui talkino istorikas Gintaras Vaičiūnas.

Šis leidinys – pagarbos ženklas tiems, kurie tikėjo nepriklausoma Lietuva, sava tauta – dirbo ir kovojo. Išsamiame knygos įvade autorius cituoja iškilius mūsų tautos vyrus: Vladą Putvinskį-Pūtvį, Juozą Tumą-Vaižgantą, Kazimierą Girnių, Augustiną Voldemarą, Rapolą Skipitį, Povilą Plechavičių ir kt., kurie pabrėžia, kokia svarbi ir stipri organizacija buvo Šaulių sąjunga, kurios tikslai buvo Lietuvos nepriklausomybės saugojimas, šalie stiprybės ir gerovės kūrimas.

Raimondas susirinkusiems sakė, kad Šaulių sąjunga – tai lyg antrasis savanorių ešelonas ir ne karyba buvo pagrindinis tikslas, o doro Lietuvos piliečio rengimas, patriotinis ugdymas, ką ir skelbė Šaulio garbės kodeksas. Su humoru autorius pasakojo, kaip draugiškai ir visuomeniškai šauliai gyveno, kaip noriai juos rėmė Lietuvos piliečiai, aukodami lėšas sąjungos reikmėms nuo kelių centų iki keliasdešimt litų.

Paklaustas, iš kur rinko duomenis savo knygai, Raimondas išvardijo tris pagrindinius šaltinius – tai Lietuvos Istorijos archyvo dokumentai, Šaulių sąjungos leidinys „Trimitas“ ir žinoma, žmonių pasakojimai, kuriuos kruopščiai užrašinėjo per dvidešimt metų ir, pasirodo, koks tai turtas, nes daugelio pasakotojų jau nebėra tarp gyvųjų.

Buvo įdomu klausyti, kaip Raimondas kartu su G. Vaičiūnu vienas kitą nutraukdami liejo istorinius įvykius, atsakinėjo į klausytojų klausimus, plačiai apsistojo ties pirmosiomis karo (1941 m.) dienomis Anykščiuose, chronologiškai pasakodami, kaip klostėsi įvykiai nuo birželio 17 d. iki birželio 25 d. Bet čia jau kito renginio tema, G. Vaičiūnas rengia naują knygą, kurioje išsamiai ir bus aprašyti tų dienų įvykiai.

Kviečiame visus skaityti knygą „Anykščių krašto šauliai“, pažinti savo kraštiečius, pasimėgauti kokybiškomis ir retomis nuotraukomis, kuriomis iliustruotas naujausias Raimondo Guobio leidinys.

Ačiū visiems dalyvavusiems, itin malonu buvo, kad gausiai susirinko Anykščių Teresės Mikeliūnaitės kraštotyros draugijos nariai, nepabūgę karščio, atvyko net iš kaimyninių rajonų.

Judita Skačkauskienė,
Vartotojų aptarnavimo ir informacijos skyriaus bibliotekininkė
Nuotraukos Audronės Berezauskienės