Vėl birželis

Vėl birželis, Tėvo diena. Akyse iškyla vaizdas: šeima susėdus prie stalo, Tėvas ima duonos kepalą ir riekia gražias, lygias riekes... Tėvo rankose namų duona – tai saugaus, sotaus, doro gyvenimo ženklas, rūpestingumas ir atsakomybė.


Šį sekmadienį Kurklių bendruomenės nariai ir svečiai klausėsi bažnyčioje poezijos posmų ir prozos ištraukų, skirtų Tėvams ir Seneliams. Juos skaitė Elena Dedelienė, Birutė Šniuikienė ir Danguolė Matulienė. Visi kartu prisiminėm, ką geriausio mums davė Tėvas.

Po renginio visus tėvus ir senelius pavaišinome šokoladais.


Kurklių bibliotekos informacija