Padėka Bibliotekai už dalyvavimą pilietinėje iniciatyvoje