Eilės skambėjo Burbiškio bendruomenės namuose

Susiburti literatus iš bene visų Lietuvos kampelių  ir išsiaiškinti, kas yra „Tas jaudulio pilnas rugsėjis“(09-28), į Burbiškį sukvietė Anykščių literatų klubo „Marčiupys“ narys Dainius Žąsinas.   

Bene penketą valandų trukusiame literatūriniame renginyje ne tik poezijos posmai ir dainos skambėjo. Tarp literatų išdidžiai sukiojosi Prezidentas Antanas Smetona su žmona Sofija…

„Marčiupio“ klubo informacija