Maloni staigmena

Nesuspėjusi į Miesto šventę, keliomis dienomis vėliau į gimtuosius Anykščius iš Amerikos atvyko Vita Morkūnaitė-Henderson.

Malonu, kad apsilankė bibliotekoje, Krašto dokumentų ir kraštotyros skyriuje, domėjosi skyriaus vykdoma veikla, liko sužavėta didžiuliu rankraštiniu gydytojo išeivio iš mūsų krašto Juozo Meškausko palikimu, jo asmenine biblioteka.

Kraštietė Vita yra Pasaulio anykštėnų bendrijos narė, finansiškai remia anykštėnų kultūrinę ir bibliotekos leidybinę veiklą.

Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos informacija