Nacionalinė Lietuvos bibliotekų savaitė 2019 Ažuožeriuose

Per 19-ąją nacionalinę Lietuvos bibliotekų savaitę Ažuožerių biblioteka surengė popietę-viktoriną moksleiviams: „ATEIK – SUŽINOK IR IŠMOK“.

Dalyvavo  Ažuožerių moterų klubo neformalaus vaikų švietimo programos „Atrask save“ dalyviai.

Jaunieji popietės dalyviai pasinėrė į kūrybinių ieškojimų ir atradimų pasaulį. Bibliotekos  paruoštus viktorinos klausimus  papildė  vaizdinė medžiaga, „puzlės“ .

Viktorinos klausimų atsakymus galėjo rasti ne tik kompiuteriu, bet pasinaudoję neseniai gauta planšete. 

Saldžiuosius prizus visiems popietės dalyviams skyrė Ažuožerių moterų klubas.