Tradicinė kultūros ir žirgų šventė „Bėk bėk, žirgeli!“ 2019

 

Tradicinės kultūros ir žirgų šventė „Bėk bėk, žirgeli!“
2019 m. birželio 1 d.
PROGRAMA
Anykščių r., Niūronių k.

Arklio muziejaus teritorijoje:
      ● Vladas Ščiavinskas – fotografijų paroda „Punskas–Anykščiai, „Bėk bėk, žirgeli!” ant kluono sienos
      ● Anykščių kūrybos ir dailės mokyklos mokinių darbų paroda „Žirgo ir žmogaus bendrystė”
         ant Legų sodybos klėties
      ● Prieškario Lietuvos kavalerijos husarų, ulonų, dragūnų pulkų uniformų, žirgo aprangos dalių ir
         ginklų demonstravimas prie hipodromo

Nuo 9.00 val. – Tautinio paveldo ir prekybos mugė Muziejaus gatvėje ir didžiajame aptvare
Nuo 10.00 val. – Kryždirbystės dirbtuvės „Anykščių krašto sakralinių paminklų atkūrimas” Legų sodyboje
Nuo 10.00 val. – Tradicinių amatų demonstravimas ir Anykščių krašto mėgėjų meno kolektyvų gyvieji paveikslai,
                            žaidimai ir  atrakcijos vaikams didžiajame aptvare ir muziejaus teritorijoje
Nuo 10.00 val. – Teatralizuotas aukštaitiškas kiemas Legų sodyboje
11.00 val. – Šventės „Bėk bėk, žirgeli!“ atidarymas hipodrome:
      ● Paradas
      ● Šventės vėliavos pakėlimo ceremonija
      ● Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms paminėti skirtas karo istorijos
         rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas

Nuo 11.45 val. – Žirgų sporto varžybos hipodrome
Žirgų konkūro varžybos:
      o Žemaitukų veislės žirgai
         Dvi užskaitos: žemaitukų veislės žirgai ir vaikai iki 14 m.
      o Šetlando poni veislės žirgai
      o Baltijos hanoverių veislės žirgų augintojų asociacijos taurė
         Dvi užskaitos: jaunučiai iki 16 m. ir Atvira klasė.
      o Anykščių rajono mero taurė
         Dvi užskaitos: jauniai iki 18 m. ir Atvira klasė.
Parodomosios lenktynės:
      o Mišrūnų žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m)
      o Žemaitukų veislės žirgų lenktynės (1 ratas – 800 m)
      o Šetlando poni veislės žirgų lenktynės

13.00 val. – Lietuvos Respublikos kavalerijos atkūrimo 100-ioms metinėms paminėti skirtas karo istorijos
                    rekonstrukcijos klubo „Grenadierius” pasirodymas hipodrome
Nuo 11.30 val. – Spektakliai Striukų sodybos klojime:
      ● 11.30 val. – Anykščių kultūros centro Skiemonių skyriaus humoro grupės teatralizuotas vaizdelis
                           „Iš kaimo gyvenimo” (rež. Audronė Baškauskienė ir Regina Strolienė)
      ● 12.40 val. – Panevėžio rajono Naujamiesčio kultūros centro-dailės galerijos teatro spektaklis „Kalvio
                            pasaka” pagal Martyno Vainilaičio to paties pavadinimo pasaką (rež. Andrius Povilauskas)
      ● 14.00 val. – Anykščių kultūros centro Traupio skyriaus teatro „Jazminas” spektaklis Kazimiero Čyplio-Vijūno
                          „Nepaprasta naujiena” (rež. Janina Savickienė)
      ● 15.00 val. – Anykščių kultūros centro Ažuožerių skyriaus teatro spektaklis J. Tumo-Vaižganto „Žemės ar moters”
                           (rež. Alvyra Simanonienė)
Nuo 12.00 val. – Tradicinių kinkinių žygio „Su žemaitukais – į „Bėk bėk, žirgeli!” kermošius didžiajame aptvare
13 val. - Tradicinės arklių kaustymo varžytuvės priešais kalvę
Nuo 13.00 val. – Koncertas „Suktinis po klevais“ ant pakylos Arklio muziejaus teritorijoje:
      ● Maduonos (Latvija) vaikų liaudiškų šokių kolektyvas „Piparini” (vad. Gunta Bekere)
      ● Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Vijurkas” (vad. Jūratė Šimkienė)
      ● Kultūros centro Panevėžio bendruomenių rūmų liaudiškų šokių kolektyvas „Miestelėnai” (vad. Zita Rimkuvienė)
      ● Cesvainės (Latvija) moksleivių šokių kolektyvas „Spriditis” (vad. Janis Škėle)
      ● Anykščių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Gojus” (vad. Jūratė Uselienė)
      ● Grigiškių kultūros centro liaudiškų šokių kolektyvas „Grija” (vad. Vilma Abrutytė)
15.30 val. – Aukštaitijos muzikantų grupė „Smetonos ūsai”