Dėdės Miegelio pasakos Svėdasų vaikučiams

Gegužės 15-ąją, šeimos dienos proga, Svėdasų ikimokyklinio, priešmokyklinio ir pirmos klasės vaikučius aplankė viešnios iš Ažuožerių bibliotekos meno mylėtojų kolektyvo. Jos atvežė įvairiausiais kvapais kvepiančią, edukacinę programėlę „Dėdės miegelio pasakėlės”.

Didelis rudas viešnių lagaminas greitai buvo atvertas ir iškraustytas. Tušti kvepalų buteliukai „pavirto” į pasakų veikėjus, tad vaikučiai ne tik klausėsi sekamos pasakos „Erškėtrožė”, bet ir ją vaidino.

Kiekvienas patyrinėjo, kaip atrodo ir kuo kvepia skirtingi veikėjai, mėgavosi netradiciniu pasakėlės sekimu. Ažuožerių bibliotekininkė Daiva Agafanovienė su drauge Lina vaikučiams padovanojo gražių knygelių ir palinkėjo skaityti daug pasakėlių. O vaikučiai padeklamavo eilėraščių ir kartu su muzikos mokytoja Sigute Koviene padainavo dainelę “Vijo lizdą pelėda”.


Svėdasų bibliotekininkė Inga Kilienė