"Užburtas ratas sukasi"


Sudeginau pavasarius širdy,
Saulėtas vasaras aš tyliai gesinu,
Ruduo jau atslenka -
Mėnulio pilnaty ką jam atnešiu dovanų?

   

Tokiu Janinos Aleknavičienės eilėraščio posmu prasidėjo jos paveikslų ir molio dirbinių parodos atidarymas Kavarsko bibliotekoje.

Tačiau tai buvo ne vien darbų paroda. Joje skambėjo Janinos sukurti posmai, lydimi muzikos garsų, susirinkusių Janinos kūrybos gerbėjų apmąstymai apie jos kūrybos keliamas mintis, padėka už tai, kad net ir gyvenimo rudenį kūrėja suranda išraiškos formų, būdų pagražinti, praturtinti savo ir taip spalvingą vidinį pasaulį ir pasidalinti tais turtais su visais.

Kavarsko seniūnas Algirdas Gansiniauskas, Anykščių viešosios bibliotekos metodinio darbo organizatorė Vida Kontrimavičienė, kaimynai, buvę bendradarbiai, jos spektakliuose vaidinę aktoriai nuoširdžiai dėkojo Janinai už tokią įvairiapusę, tokią prasmingą, teikiančią džiaugsmą kūrybą. Paroda buvo pavadinta citata iš Janinos eilėraščio "Užburtas ratas sukasi". Iš tiesų norėtųsi, kad tas užburtas kūrybos ratas suktųsi ir suktųsi...
To jai ir linkėjo gausiai susirinkę parodos lankytojai.

Eugenija Zajankauskaitė
Kavarsko filialo vyr. bibliotekininkė