Parodos „Šimtmečio svėdasiškių portretai“ pristatymas

Vasario 16 d. atkurtos Lietuvos šimtmečio proga, kraštotyrininkas Raimondas Guobis pristatė Šimtmečio svėdasiškių paveikslų galeriją.

Klasikiniu būdu ant drobės tapyti aštuoniolikos Svėdasuose ir apylinkėse gimusių ir nusipelniusių Lietuvai žmonių portretai: savanoris, kovotojas už Lietuvos laisvę, Jonas Matulevičius, svėdasiškis, tautos patriotas, rašytojas, kan. Juozas Tumas-Vaižgantas, Kauno meno mokyklos kūrėjas, lietuviškos akvarelės pradininkas ir nepralenktas meistras Kajetonas Sklėrius ir jo brolis, taip pat dailininkas, dar ir pulkininkas, Alfonsas Sklėrius, pasižymėjęs kovose už nepriklausomybę, Vyčio kryžiumi apdovanotas, majoras Jonas Motiejūnas-Valevičius, dvasininkai, marijonų ordino vienuoliai Aleksandras Bublys ir Steponas Matulis, dailininkas Jonas Rimša, operos solistas Aleksandras Kutkus, rašytojai Stepas Zobarskas ir Bronė Buivydaitė, mokytojas – visuomenininkas Vladas Baleišis, bankininkas Adomas Prūsas, verslininkas Antanas Šukys, valsčiaus viršaičiai Juozas Striukas ir Antanas Budreika, vargonininkas Petras Vinkšnelis bei kanklių meistras Juozas Lašas.

Paveikslai iki kovo 10 bus eksponuojami Svėdasų bibliotekos galerijoje.

Nuotraukos Nerijaus Gliaudelio