PRIE SKAMBANČIO MEDŽIO

Įsibėgėjus vasarai poetams ir poetinio žodžio mylėtojams jau tapo įprasta kasmet rinktis į poezijos skaitymus „Prie skambančio medžio“. Kunigiškiuose, išpuoselėtoje „Baltojo balandžio“- fondo įkūrėjos Aldonos Širvinskienės sodyboje, vėjo pirštai groja ant medžio skambančiais varpeliais, kurių kasmet vis daugiau ir daugiau... Jų skambėjimo kviečiamas, čia baltu balandžiu atskrenda 2001 m. į Amžinybę išėjęs Aldonos sūnus Karolis.


Birželio 18 d. atvykusius į šventę iš Kauno, Vilniaus, Biržų, Anykščių, Svėdasų, Panevėžio, Rokiškio, Kupiškio ir Skapiškio, pasitiko sodybos šeimininkė Aldona Širvinskienė ir... šiltas lietutis. Todėl sugūžėjome į vidų ir glaudžiu ratu susispietėme svetainėje.

Nepriklausomų rašytojų sąjungos valdybos narys Vladas Buragas dėkojo Aldonai už jaukius kūrybos namus, perdavė linkėjimus nuo prezidento Algimanto Jasulaičio. Sveikinimus ir padėkos žodžius išsakė Anykščių krašto laikraščio „Šilelis“ redaktorė Dalina Rupinskienė, o buvusios klasės draugės linkėjo neblėstančios kūrybinės ugnelės, sveikatos ir Dievo palaimos.

Aldona priminė, kad „Baltojo balandžio“ konkursas net tris kartus vyko Kupiškyje, dėkojo, kad kupiškėnų delegacija dalyvavo ir Joniškyje vykusiame konkurse. Ji pasidžiaugė, kad prie „Baltojo balandžio“ prisijungė ir Skapiškio literatės. O čia, ką tik įstojusieji į „Baltojo balandžio“ fondą- buvo „sužieduoti“ skapiškietės Aldonos Lavickienės karoliukų apyrankėmis.

Miela buvo klausytis skaitomų eilių, skambėjusi taip arti ir šalia... Ir muzikinių intarpų- svėdasiškio bardo Algimanto Barono atliekamų dainų. Visiems buvo įteikti iš molio žiesti atminimo medaliai, kuriuos pagamino menininkas Marius Tarabilda. Gal nuo skambėjusios muzikos, gal nuo eilių, nusigiedrijo ir dangus. Todėl jau kieme susibūrėm bendrai nuotraukai, vaišinomės, šnekučiavomės ir klausėm varpelių skambėjimo...

Mūsų delegacija: kunigas Justas Jasėnas, Milda Narmontienė, Genovaitė Koriznienė, Giedrė Murnikovienė ir šių eilučių autorė, dar aplankėme Karolio kapą, sukalbėjome maldą.

Regina Baltrūnienė, Kupiškio literatų klubas „Lėvens balsai“

Straipsnis „Šilelyje“, 2016-06-24, psl. 15