„Tikroji ekspedicija prasidėjo sugrįžus į Lietuvą“

Taip sakė ekspedicijos "Vorkuta-2013" dalyviai anykštėnams, sausio 30-ąją atėjusiems į gyvos istorinės atminties vakarą Anykščių L. ir S. Didžiulių viešojoje bibliotekoje.


Esame vieningi

Ekspedicija "Vorkuta-2013" buvo skirta Vorkutos politinių kalinių sukilimo 60-mečiui atminti. 1953 m. net 90 tautų: rusai, ukrainiečiai, lietuviai, vokiečiai ir kiti – visi vienu balsu ištarė: esame vieningi.

Aplankyti, užfiksuoti, išsaugoti ir perduoti

Aštuonių žygeivių grupė: Laurynas Kasčiūnas, Vytautas Keršanskas, Roberta Firavičiūtė, Paulius Saudargas, Jonas Survila, Vaida Stundytė, Justinas Urbanavičius ir Raminta Žūsinaitė keliavo į vietas, kur stovėjo "mirties lageriai", kad gyvai prisiliestų prie skaudžiausių mūsų istorijos puslapių.

Į susitikimą su anykštėnais atvykę Laurynas Kasčiūnas, Roberta Firavičiūtė, Paulius Saudargas ir Vaida Stundytė dalinosi patirtais įspūdžiais apie kruviną Pečioros lobį, mirties geležinkelio statybą, miestą vaiduoklį, poliarinį Uralą bei mintimis apie tokių misijų reikšmę.

Ekspedicijos globėjas ir rėmėjas europarlamentaras Algirdas Saudargas akcentavo pasididžiavimo savo valstybe svarbą. Lietuvos Respublikos Seimo narys Sergejus Jovaiša domėjosi "lietuviškojo" krepšinio apraiškomis Vorkutos "mirties lageriuose".

"Ekspedicija po Lietuvą"

Anot susitikimo dalyvių, tikroji ekspedicija prasidėjo sugrįžus į Lietuvą. "Ekspedicija po Lietuvą" – kad prisidėtume ne tik prie atminimo vietų išsaugojimo, bet ir prie "gyvosios istorijos" palaikymo, padiskutuotume apie tai, ką pamatėme, ir perduotume jaunimui. Todėl šiandien jau aplankėme tris mokyklas, susitikome su Anykščių ir Kavarsko moksleiviais", – sakė dalyviai.

Istorijos pajautimas

"Nutiesti kaip siūlą, kad jaunimas visais pojūčiais pajaustų ir pamatytų, – sakė europarlamentaras Algirdas Saudargas. – Aistė Smilgevičiūtė ir Rokas Radzevičius jau dainuoja savo dainas, rašomos knygos, kuriami filmai. Daigai jau atželia. Lietuva tvirta tautos gyvastimi, savo istorijos pajautimu bei pasididžiavimu savo valstybe".

Pagarbą tremtiniams įprasmina užrašas ant anykštėno Vlado Vildžiūno 1990 m. sukurto paminklo politiniams kaliniams Vorkutoje: "Tėvynė Lietuva verkia. Tėvynė Lietuva didžiuojasi".

Parengė:
Aušra Miškinienė,
Anykščių L. ir S. Didžiulių viešosios bibliotekos
direktoriaus pavaduotoja

Violetos Matelienės nuotraukos